Novosti

Naslov:

Aktualni 101

Izvor:

Radio 101

Datum:

06/12/2004

Radio 101, 03.12.2004., 18:00
Emisija: Aktualni 101
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 03:54 min

Novinar (Dino Mili?): Krenula je i predizborna kampanja a s njome i štandovi na kojoj gra?ani mogu dati podršku svojim favoritima u predsjedni?koj zaokružilici.

Novinar (Renata Belc-Krog): Na štandu ?ur?e Adleši? u Gajevoj do 14 je sati skupljeno:

Uposlenik na štandu: Pedesetak komada je skupljeno.

Novinar (Dino Mili?): De?ki sa štanda o?ekuju dobre rezultate, nikakvih incidenata za sada nije bilo, a što se ti?e komentara na poznatu ?ur?inu fotku…

Uposlenik na štandu: ..ne, ništa, ništa. Samo su došli, prvo smo mislili da ?e biti malo više muških, ali više ima žena tu.

Novinar (Renata Belz-Krog): Na štandovima se moglo biti razli?itog svijeta, koji svakako reagira na mikrofon radija 101:

Gra?anin: Ina?e vidimo vaše igra?e što rade preko Zlikavaca, ovaj, vaši igra?i, to su sve vaš igra?i, to su otrovi za ovaj narod, sve te ankete, lažno manipuliranje, sve služi da biste lažno manipulirali.

Novinar (Dino Mili?): Dobro, idemo dalje, štand Josipa Koki?a:

Uposlenik na štandu: Pa ima ih jedno stotinjak, za sad na ovom štandu. Imamo mi više štandova, još jedan tamo gore i na Glavnom kolodvoru i tako. Tamo valjda ide više. Pa svašta, ovako, mla?i više oni ajde de optimisti?nije, ali stariji, joj nisam lud i tako to. Ljudi ne znaju baš, nisu upu?eni u sve, pa onda ima tu svašta.

Novinar (Renata Belz-Krog): Ina?e, policija je oko 13 sati privela Josipa Koki?a zbog sukoba sa zaštitarima Importane centra kod Glavnog kolodvora, gdje je prikupljao potpise za svoju kandidaturu. Prema informacijama iz zagreba?ke policije, zaštitari su pokušali iznijeti stol sa predizbornim plakatom, jer nije imao dozvolu za njegovo postavljanje unutar centra, a ovaj je na njih nasrnuo.

Novinar (Dino Mili?): U gradu smo naišli i na potencijalnog kandidata Borisa Požegu.

Boris Požega: U kratkim crtama, normalan život za normalne ljude. Pa skuplja se. Mislim, meni nije ni cilj skupiti potpise generalno gledaju?i, ja ho?u promovirati ideju, jer, ovoga, za sad je situacija takva u državi da, prvo, ne daju mi uop?e u medije, ne, recimo.

Novinar (Renata Belz-Krog): Jedini štand koji je imao zvu?nu kulisu pripada Ljubi ?esi?u Rojsu, no cure koje prikupljaju potpise nisu bile pri?ljive.

Uposlenik na štandu: Mi samo radimo ovdje. Mi, nažalost, samo radimo za njih i ne bi smjele re?..

Novinar (Dino Mili?): Kod Borisa Mikši?a su bili pri?ljiviji:

Uposlenik na štandu: Mi smo od jedan sat i odli?an odaziv za gospodina Mikši?a, jeli, za budu?eg predsjednika. Odli?an. Ovdje imam zadnji broj 78, a ve? smo jedne u štab odnijeli, jeli, poslali smo tamo u stožer, a ovdje je 43, pod tim brojem. Ide uglavnom dobro.

Gra?anin: Pa da, podržavamo ovakve uspješne ljude, pošto smo upisali i mi poduzetni?ku školu, privatnu, pa onda, eto.

Novinar (Renata Belz-Krog): Predsjednik Mesi? je na ?elu svog izbornog stola instalirao zagreba?kog dogradona?elnika Milana Bandi?a. Njegovi su pak sakuplja?i potpisa zauzeli štandove nedaleko od ulaza na Dolac.

Uposlenik na štandu: Ispunili smo ju?er 30% onog što smo planirali za 10 dana, samo ju?er, a danas je bilo nekoliko tisu?a, zna?i oko 2000 i nešto do 12 sati. Ništa ne dijelimo, ljudi do?u zbog svoje savjesti, a ne zbog penkala ili ne znam ?ega, tako da je jako ugodno raditi ovaj posao.

Novinar (Dino Mili?): Po?eli smo sa ženom, sa ženom ?emo i završiti- Štand Jadranke Kosor.

Uposlenik na štandu: Ide odli?no kod nas, zadovoljni, prezadovoljni.

Novinar (Renata Belc-Krog): To?an broj potpisa Jadrankini nam ljudi nisu mogli re?i, ali jedan od potpisnika bolje je informiran:

Gra?anin: Pa po informacijama, u podne je imala više potpisa nego kod Stipe Mesi?a.