Novosti

Naslov:

Dnevnik

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

05/12/2004

HR 1, 04.12.2004., 19:00
Emisija: Dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 0:50 min


Novinarka (Zdenka Poc): Svi koji su najavili da ?e sudjelovati na predsjedni?kim izborima danas su na glavnome zagreba?kom trgu skupljali potpise za kandidaturu. Zagrep?ani tako svojim potpisom mogu poduprijeti Jadranku Kosor, Stipu Mesi?a, Slavena Leticu, Borisa Mikši?a, Antu Kova?evi?a, Miroslava Blaževi?a ili Ljubu ?eši?a Rojsa. Da bi službeno ušli u utrku trebaju prikupiti najmanje 10000 potpisa gra?ana. Neki od mogu?ih kandidatu u razgovorima sa gra?anima najavljuju pozitivne promjene, a drugi poput Ljube ?eši?a Rojsa svoju kampanju temelje na diskreditiranju politi?kih protivnika. Premijer Sanader i ?lanovi njegove vlade posjetom štandu Jadranke Kosor dali su potporu njezinoj kandidaturi.