Novosti

Naslov:

Kronika dana, Dnevne novosti

Izvor:

Hrvatski Radio

Datum:

20/10/2004

HR 1, 20.10.2004., 22:00
Emisija: Kronika dana
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 1:40 min


Novinar (Ivan Kojundži?): Anto Kova?evi? još je jedan predsjedni?ki kandidat, no u utrku ide kao neovisni kandidat i do izbora je zamrznuo ?lanstvo u Hrvatskoj krš?anskoj demokratskoj uniji.

Novinarka (Maja Savi?): Presudni moment za kandidaturu Kova?evi?a bio je povla?enja Andrije Hebranga kao HDZ-ova kandidata, stopostotno je uvjeren da ?e u?i u drugi izborni krug.

Anto Kova?evi? (predsjedni?ki kandidat): Jer ?u artikulirati interes onog bira?kog tijela koje bi artikulirao dr. Andrija Hebrang, tako da ra?unam na podršku HDZ-ova bira?kog tijela i pravaškog bira?kog tijela.

Novinarka (Maja Savi?): Za ulazak u drugi krug Kova?evi?u ?e procjenjuje trebati 65% glasova ženskog bira?kog tijela, što smatra da ?e bez problema osvojiti.

Anto Kova?evi? (predsjedni?ki kandidat): Mislim da?u biti svakako jedan od kandidata koji ?e biti obljubljen kod ženskoga bira?koga dijela.

Novinarka (Maja Savi?): Promidžbu je osmislio u smjeru rješavanja socijalnih pitanja i spre?avanje podjele izme?u bogatih i siromašnih, jer kaže dosta je bilo svrstavanja na lijeve i desne. Stipu Mesi?a treba smijeniti jer pogrešno vodi nacionalnu politiku ustvrdio je Kova?evi?.

Anto Kova?evi? (predsjedni?ki kandidat): Nije nama najvažnije Hrvatima što Bruxeless misli o nama, nego je puno važnije kako ?emo mi i od ?ega živjeti.

Novinarka (Maja Savi?): U kampanju ?e kaže startati sa 200.000 €, a pomo?i ?e mu poslovni ljudi me?u kojima možda još jedan predsjedni?ki kandidat Boris Mikši? koji je danas dolaskom na presicu podupro kandidaturu Ante Kova?evi?a.