Novosti

Naslov:

Dnevnik Nove TV

Izvor:

Nova TV

Datum:

08/06/2006

Nova TV, 08.06.2006., 19:00 h Emisija: Dnevnik Nove TV Prilog: Boris Mikši? Trajanje: 1 minuta i 45 sekundi

Novinarka (Mirjana Hrga): Rasplamsavaju se višegodišnje rasprave o tome ho?e li prvi hrvatski predsjednik Franjo Tu?man dobiti trg ili spomenik u Zagrebu. Lista Borisa Mikši?a predlaže da se njegovim imenom nazove Zra?na luka.

Novinarka (Ksenija Kardum): "Kennedy" u New Yorku, "De Gaulle" u Parisu, "Tu?man" u Zagrebu. Kad bi inicijativa za preimenovanje zagreba?ke Zra?ne luke prošla, ime prvog hrvatskog predsjednika svakodnevno bi se spominjalo diljem svijeta. Kroz zagreba?ku Zra?nu luku godišnje prolazi oko milijun i pol ljudi.

Novinarka (Ksenija Kardum): Zra?na luka ovoga je prolje?a dobila novi me?unarodni terminal. Još uvijek je bez imena pa bi inicijativa o preimenovanju Zra?ne luke imala i povod. Direktor Zra?ne luke ogra?uje se od politi?kih konotacija cijele pri?e.

Boško Matkovi? (direktor Zra?ne luke "Zagreb"): Nama kao zra?noj luci bi bilo drago, definitivno, da novi putni?ki terminal u spomen prvog hrvatskog predsjednika ponese to ime i nama bi to bila ?ast i kompliment.

Novinarka (Ksenija Kardum): O preimenovanju odlu?uju vlasnici. Ve?inski je Vlada, slijede Grad Zagreb, Županija i grad Velika Gorica. Nazvati Zra?nu luku po predsjedniku Tu?manu oni mogu bez odobrenja obitelji. Miroslav Tu?man o inicijativi govori samo u svoje ime.

Miroslav Tu?man: Mislim da bi bilo dobro da do?e do konsenzusa izme?u tih koji, zapravo, trebaju, mogu ili trebaju odlu?iti i onda, u svakom slu?aju, bi takav prijedlog pozdravili.

Novinarka (Ksenija Kardum): No, vlasnici o Zra?noj luci s Tu?manovim imenom uop?e ne razmišljaju.

Milan Bandi? (gradona?elnik grada Zagreba): Prvi predsjednik slobodne i demokratske Hrvatske Dr. Franjo Tu?man zaslužuje najljepši trg u gradu Zagrebu. Oko toga treba posti?i konsenzus grad, obitelj Tu?man, hrvatska Vlada. Kada to usaglasimo i oko toga postignemo konsenzus, onda ?e prvi predsjednik slobodne i demokratske Hrvatske koji je bio na ?elu stvaranja slobodne i demokratske Hrvatske dobiti najljepši trg u gradu. Sve ostalo je plod špekulacije.

Novinarka (Ksenija Kardum): Sli?no misle i u Vladi. Glasnogovornik Ratko Ma?ek kaže da prvom hrvatskom predsjedniku u Zagrebu treba postaviti spomenik. Tu?man, ?ini se, ipak ne?e u društvo De Gaullea i Kennedyja.