Novosti

Naslov:

Zagreba?ki dnevnik

Izvor:

Radio Sljeme

Datum:

13/05/2005

Radio Sljeme, 13.05.2005., 17:10
Emisija: Zagreba?ki dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 01:05 min

Novinar: Završni predizborni skup, na kojem je ponovno najavio izborna iznena?enja, na Trgu bana Jela?i?a održao je danas Boris Mikši?. Prethodno je na željezni?koj postaju u Vrap?u s gra?anima razgovarao o rješavanju prometnih poteško?a u gradu. Izvješ?uje Ivan Hlupi?.

Novinar (Ivan Hlupi?): Mikši? tvrdi da istraživanja u medijima ne daju realnu sliku raspoloženja bira?a. Prema istraživanju njegovog izbornog stožera, na izborima bi trebao dobiti više od trideset posto glasova Zagrep?ana. Najavio je i rješavanje prometnih problema ?eš?im prometovanjem prigradskih vlakova, te gradnju nove zra?ne luke sa kongresnim centrom. Tijekom dana Mikši? je posjetio svog susjeda iz djetinjstva, koji je danas, sa sto i dvije godine jedan od najstarijih Zagrep?ana.

Boris Mikši?, nositelj nezavisne liste za grad Zagreb: Njegovo ime je Zvonko Luka?in. Njegov sin, dakle, mi je poslao jednu jako lijepu poruku i to me podsjetilo. Kaže ovako, što je više kleveta i laž
I, to je nama Boris Mikši? draži.

Novinar (Ivan Hlupi?): Posljednjih dana predizborne kampanje bira?ima je poru?io:

Boris Mikši?, nositelj nezavisne liste za grad Zagreb: Moja poruka je da naši gra?ani daju šanse novim ljudima. Svima je ve? dosta petnaest godina ovih istih politi?ara, koji se vrte, koji su se svi doškolovali u Kumrovcu, dakle, nemaju ništa ponuditi gradu Zagrebu, osim politiziranja. Ja sam konkretan poslovni ?ovjek, koji želi nešto konkretno ostvariti u ovom gradu, da se bolje živi, da imamo više ovdje radnih mjesta, da mladi ljudi imaju šanse za svoje karijere i Hrvatski san odsanjaju u gradu Zagrebu.

Novinar (Ivan Hlupi?): Na Trgu bana Jela?i?a, na njegovu skupu okupljene je zabavljao Stjepan ?imi Stani?