Novosti

Naslov:

Otvoreno

Izvor:

HRT

Datum:

12/05/2005

HRT 1, 12.05.2005., 23:00 h
Emisija: Otvoreno
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 4 minute i 50 sekundi


Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Da vidimo mi sada Zagreb, da vidimo Zagreb, našu metropolu. Za koju stranku ili koaliciju ?ete glasovati na sljede?im lokalnim izborima? SDP, HSS, HUS, Milan Bandi? - 37 posto, HDZ, DC, HSLS, Demokrš?ani - Marina Matulovi?-Dropuli? - 13 posto, Nezavisna lista - Tatjana Holjevac - 8 posto, HNS, LS - Vesna Pusi? - 6 posto, HSP - Miroslav Roži? - 6 posto, Nezavisna lista - Boris Mikši? - 4 posto, ostale liste - 16 posto, ne zna - njih 11 posto. Pa, ovo je bilo o?ekivano, je li, Milan Baandi?, to su bile sve prognoze, ali što se ti?e ovih osam posto....

Prof. Dr. Ivan Šiber (Fakultet politoloških znanosti): Gledajte, što se ti?e grada Zagreba, vrlo ?e vjerojatno petnaest do dvadeset posto glasova biti ba?eno u bunar, ne?e u?i u gradsku skupštinu.

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): To su one ostale liste, šesnaest posto.

Prof. Dr. Ivan Šiber (Fakultet politoloških znanosti): Ne?e u?i u gradsku skupštinu. Drugim rije?ima, sa negdje oko ?etrdeset posto se može osvojiti apsolutna ve?ina u gradskoj vije?nici. Pitanje glasi za grad Zagreb: ho?e li to Milan Bandi? i SDP posti?i sa svojim koalicijama ili ne? Ako to postigne, problema nema, a ako ne, stvarno ne znam kako ?e se odvijati koalicijska igra u narednom periodu.

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): I dalje, je li? Bit ?e zanimljivo za gledati. Ali, evo, gledajte, nezavisna lista probila se ispred, recimo, HNS-a, HSP-a, probila se Tatjana Holjevac sa osam posto. To je ono što smo govorili, da nova lica se traže na ovim izborima, negdje je mali otklon od jakih ovih stranaka, je li?

Prof. Dr. Ivan Šiber (Fakultet politoloških znanosti): Malo povijesnog pam?enja, malo novo lice, malo nezadovoljstvo....

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?):....strankama....

Prof. Dr. Ivan Šiber (Fakultet politoloških znanosti):..nezadovoljstvo strankama.

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Zanimljivo. Evo, Boris Mikši?, nakon predsjedni?kih izbora samo ?etiri posto, po ovoj anketi, naravno. To su samo ankete, predizborne, koje se rade uvijek pred izbore, možda ?e kasnije slika biti druga?ija, ali je, u svakom slu?aju, ovo ispitivanje zanimljivo. Napravljeno je na uzorku od šest stotina....

Prof. Dr. Ivan Šiber (Fakultet politoloških znanosti): Iznena?uju?e je da svega jedanaest posto gra?ana izjavljuje da ne zna za koga ?e glasovati.

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Da.

Prof. Dr. Ivan Šiber (Fakultet politoloških znanosti): To je stvarno iznena?enje.

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Mislite u smislu postotka? To je stvarno nizak postotak.

Prof. Dr. Ivan Šiber (Fakultet politoloških znanosti): Da. Izrazito nizak postotak.

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Zagrep?ani su se, ?ini se, izrazito opredijelili, možda je na to utjecala ova medijska kampanja.

Dr. Sc. An?elko Milardovi? (Centar za politološka istraživanja): Interesantna je ova, HNS - LS, to je jedna opcija koja predstavlja jednu urbanu populaciju, ili barem jedan urbani, modernisti?ki koncept grada, a samo šest posto.

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Samo šest posto. Možda to ukazuje na dosadašnje vladanje, tko zna. Mislim da imamo pitanja gledatelja. Dobra ve?er, izvolite.

Gledatelj (putem telefona): Dobra ve?er.

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Izvolite.

Gledatelj (putem telefona): Baš lijepo što smo vidjeli ovu anketu za grad Zagreb. Mali komentar i jedno kratko pitanje za gospodu analiti?are, gospodina doktora Šibera i drugoga gospodina, doktora Milardovi?a, vaše analiti?are. Dakle, naravno da nakon što gospodin Mikši? priznaje nakon predsjedni?ke kampanje da je potrošio 5 i pol milijuna kuna za predsjedni?ku kampanju, svojih vlastitih sredstava, i nakon toga što vidimo da je HDZ, odnosno Jadranka Kosor potrošila 6 i pol milijuna kuna, predsjednik Mesi? tu negdje, kao i gospodin Mikši?, a omjer, dakako, plakata u kampanji je bio trideset naprema jedan, niti nakon ovih orkestriranih medijskih napada na gospodina Mikši?a ovo nas sada ne iznena?uje. Ali, vidjet ?emo, možda ljudi progledaju do nedjelje, ali nije sada to bitno. Ono što mene interesira jest da mi gospoda analiti?ari, kao intelektualci, pokušaju odgovoriti od kuda, iz kojih novaca uspješni privrednik, zagreba?ki dogradona?elnik, "Šerif od Notthingama", pla?a ve?eras "Prljavom Kazalištu" pla?a ve?eras 250 tisu?a eura za njihov ve?erašnji nastup na Trgu bana Jela?i?a?

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Dobro, ne?emo ulaziti, sada ve? i mi zalazimo u predizbornu kampanju....

Gledatelj (putem telefona): Ne, mi ne ulazimo, nego pitam vas i gospodu analiti?are, kao intelektualce, što misle, od kojih izvora je potrošen danas novac, da li je to gospodin dogradona?elnik zaradio od svojih pla?a, ili je to....

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Moramo vas ukinuti, "GONG" mi je rekao, ve? sudjelujemo u kampanji.

Prof. Dr. Ivan Šiber (Fakultet politoloških znanosti): Ja bih odgovorio, dobro, malo ?u se našaliti, Bandi? za sebe vjerojatno misli da je Robin Hood.

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Tako je, tako je.

Prof. Dr. Ivan Šiber (Fakultet politoloških znanosti): Ali, nije to klju?ni problem. Interesantno je to i u svijetu, pa nema razloga da to ne bude i u Hrvatskoj. Puno je lakše na?i sponzora za lokalne izbore, negoli za državnu razinu. Mi zaboravljamo da upravo na toj lokalnoj razini postoje vrlo konkretni interesi, kojima je stalo da odre?ena opcija, odre?eni ?ovjek preuzme vlast. Mi možemo sada re?i da li u tome ima korupcije ili nema. Nije u tome problem. Kllju?no je da se, ono što ?itavo vrijeme govorim,....

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): To se i vani radi, je li tako?

Prof. Dr. Ivan Šiber (Fakultet politoloških znanosti):....klju?no je da se zna tko je platio i iz kojih izvora. Ako su to sredstva koja su državna sredstva, ako su to sredstva grada, onda nema nikakve dileme: sva osuda, i to ne samo politi?ka, ve? i materijalna odgovornost dolazi u obzir.

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Jasno, jasno, ali, to je i kazneno djelo.

Prof. Dr. Ivan Šiber (Fakultet politoloških znanosti): Ukoliko su to ljudi koji stvarno u to ulažu, žele?i da, nije važno tko, bude gradona?elnik ili da bude zastupnik u gradskoj vije?nici, to je legitimno pravo ulaganja svojih vlastitih sredstava.

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Možda žele i "Prljavci" ulažu...

Prof. Dr. Ivan Šiber (Fakultet politoloških znanosti): Kao što Mikši? ulaže u sebe, drugi mogu ulagati u Bandi?a ili u Marinu Dropuli?.

Novinarka (Hloverka Novak-Srzi?): Jasno, a možda i "Prljavci" ulažu, pa možda sviraju i besplatno.