Novosti

Naslov:

Zagreba?ka panorama

Izvor:

HRT

Datum:

12/05/2005

HRT1, 11.05.2005., 18:20
Emisija: Zagreba?ka panorama
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 01:00min

Reporter (Eugen Husak): U Krapinsko-Zagorskoj županiji postoje?e su stranke ispucale svoj kredibilitet jer se ve? godinama vrte isti ljudi i programi a u stvarnosti ne doga?a ništa napredno istaknuo je nositelj nezavisne liste za županijsku skupštinu Ivan Kos. Glasaju?i za nezavisnu listu, napomenuo je, zagorci dobivaju regionalni operativni plan razvoja kakav razvijenije županije imaju ve? godinama.

Ivan Kos: Naš gospodarski program za Krapinsko-Zagorsku županiju je ubrzani razvoj jer nas mu?i velika nezaposlenost koju je teško nadoknaditi postoje?im kreditnim linijama. Dakle moramo se otvoriti prema susjedima, moramo otvoriti nove investicije kako bi uspjeli na neki na?in sprije?iti tu nezaposlenost.

Reporter (Eugen Husak): Potpisivanjem sporazuma o suradnji sa nezavisnom listom Borisa Mikši?a u Zagrebu lista Ivana Kosa, istaknuto je, u?inila je prvi korak u ostvarenju tog cilja.

Boris Mikši?: Ja vidim u ovom prekrasnom zagorskom kraju fantasti?nu šansu da podignemo golf igralište, da se dovede onaj stvarno... stvarno kvalitetni turizam, a naravno zbog blizine - zbog povezanosti regije sa Zagrebom mislim da ?e to biti mislim da ?e to biti interesantno za Europski turizam pa ?ak i za svjetski turizam.

Reporter (Eugen Husak): Ubrzani razvoj zagorja nezamisliv je bez izgra?ene komunalne infrastrukture i školovanih ljudi pa nezavisna lista Ivana Kosa najavljuje poja?ana ulaganja u vodoopskrbu i školstvo.