Novosti

Naslov:

Zagreba?ki dnevnik

Izvor:

Radio Sljeme

Datum:

11/05/2005

Radio Sljeme, 10.05.2005., 17:10
Emisija: Zagreba?ki dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 02:10 min

Novinar: Prvi projekt nakon izbora bit ?e borba protiv korupcije, najavio je nezavisni kandidat za gradona?elnika, Boris Mikši?, na ju?erašnjem predstavljanju nezavisne liste za gradsku ?etvrt Gornja Dubrava i to u Gradu mladih. Evo što je o tome pripremio Ivan Hlupi?.

Novinar (Ivan Hlupi?): Nova zra?na luka i kongresni centar, dovršetak sveu?ilišne bolnice i Maksimirskog stadiona, te izgradnja nove podsljemenske prometnice, najvažniji su Mikši?evi projekti, a on sam tvrdi da ?e grad voditi kao uspješnu tvrtku. Rekao je da posjeduje tridesetak ugovora koji potvr?uju da gradom vlada mafiokracia.

Boris Mikši?: Imamo kopije tih ugovora, koji su u toj mafiokraciji, na primjer, jedan ugovor je sa ?isto?om, za dva i pol milijuna eura koji odlazi u Austriju, ,mislim, to je problem Zagreba, baš ta korupcija.

Novinar (Ivan Hlupi?): Nerazvijeno gospodarstvo i nezaposlenost, prema Mikši?evim rije?ima, godu?i su problemi Zagreba, a najavio je i kako bi ih trebalo riješiti.

Boris Mikši?: Stvoriti dvije poslovne zone, jedna koja bi se bavila ekološkim poslom, reciklažom i tako dalje, a druga, koja bi se bavila softverstvom i industrijama koje imaju perspektivu Europi, na primjer, dovest ?u Hondu u Zagreb, da slažemo njihove automobile budu?nosti, a to su ovi hibridni automobili. Gospodarstvo ?e postati jedna mašina, ne samo grada Zagreba, nego ?itave Hrvatske.

Novinar (Ivan Hlupi?): Mikši? naglašava neravnopravno predizbornu kampanju i stalna podmetanja. O?ekuje da ?e na lokalnim izborima u Zagrebu posti?i bolji rezultat nego na predsjedni?kim izborima, kada je osvojio dvadeset i pet posto glasova Zagrep?ana. O mogu?im posljedizbornim koalicijama, Mikši? je rekao:

Boris Mikši?: Mi bi koalirali samo sa strankama ili sa nezavisnim listama, koje imaju sli?ne programe kao što imamo mi. Sigurno ne?emo koalirati sa SDP-om.

Novinar (Ivan Hlupi?): Ali je mogu?u koaliciju sa Tatjanom Hoeljevac ocijenio ovako:

Boris Mikši?: To bi bilo mogu?e, na primjer, to bi bilo zgodno, interesantno. Ja mislim da su gra?anima sad interesantne nezavisne liste, jer glasaju za pojedinca, za osobu, a ne za nekakvu strana?ku mašineriju.

Novinar (Ivan Hlupi?): Optimizam uo?i izbora iskazali su i Stjepan ?imi Stani? i supruga Barbara, koji podržavaju Mikši?a i nalaze se na njegovoj listi, a i zabavljali su okupljene na sve?anosti u Gradu Mladih. Nezavisnu listu Borisa Mikši?a u Gornjoj Dubravi predvodi nositelj Renato Blažun.