Novosti

Naslov:

Vijesti

Izvor:

RTL

Datum:

27/04/2005

RTL Televizija, 27.04.2005., 18:45
Emisija: Vijesti
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 01:00min

Novinarka (Mojmira Pastor?i?): Dvije tisu?e i tre?e za SDP je pjevala Severina. Mnogi bira?i rekli su, pogrešan izbor. Danas ponovno neobi?no rješenje- za SDP svira nekadašnji HDZ- ov adut, Prljavo kazalište. HNS- u ?e pjevati Massimo, a HDZ svoje uzdanice još nije otkrio. Unato? naga?anjima da se besplatno nudio pravašima, Marko Perkovi? Thompson kaže da ne?e pjevati ni za koga. HSP mi nije nudio nastup, a nisam se ni sam ponudio, kaže Thompson. Bez obzira o kojoj je zvijezdi rije?, za svaku ?e trebati izdvojiti pozamašnu svotu. Rekorder po izboru za zagreba?ku kampanju je Boris Mikši?. Potrošit ?e dva milijuna kuna. U SDP- u tvrde da ?e potrošiti milijun, HNS do sedam stotina tisu?a kuna, a HSP raspolaže sa skromnih dvije stotina tisu?a. HDZ i u ovom slu?aju oteže s izjašnjavanjem oko troškova kampanje. Za Gradsku skupštinu kandidiraju se pjeva?i i sportaši. Na nezavisnoj listi Tatjane Holjevac je pjeva? Sandi.

Pjeva? (Sandi Cenov): Ponuda zabave, konkretno za mlade, je upravo sramotna. Tako da ja, ako u?em, ja ?u se tu potruditi.

Novinarka (Mojmira Pastor?i?): HNS na listi ima samo svoje ?lanove, me?u kojima i kulturnjake Željka Vukmiricu i Relju Baši?a. Mikši?u ?e bira?e s liste, ali i sa pozornice privla?iti Stjepan Jimmy Stani?. Davor Šuker najbolje je rangirano poznato lice- ?etvrti je na listi HDZ- a.

Politi?ki analiti?ar (Dražen Lali?): Iako, svaki gra?anin se treba upitati što neki nogometaš, pa makar i bio najbolji strijelac svjetskog prvenstva, može raditi u Gradskoj skupštini.

Novinarka (Mojmira Pastor?i?): Mnogi su kritizirali SDP- ov potez- ulazak Mirka Filipovi?a u Sabor. No, politi?arima kritike, ?ini se, nisu važne. Važno je samo privu?i bira?e.