Novosti

Naslov:

Aktualni 101

Izvor:

Radio 101

Datum:

26/04/2005

Radio 101 26.04.2005., 18:00
Emisija: Aktualni 101
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 02:40 min

Novinar (Zrinka Vrabec Mojzeš): Osam predsjedni?kih kandidata tijekom predizborne kampanje na Hrvatskoj radiju i televiziji potrošilo je pet milijuna, tristo tisu?a kuna, objavio je Transparency International, i napokon razbio famu o tome koliko je stvarno na spotove potrošila najve?a izborna gubitnica.

Novinar (Silvije Vrbanac): Pa, evo, kaže da je najviše lova na samu reklamu spiskala baš ona, Jadranka Kosor, koja je samo na reklamiranje televizijskih spotova u prvom krugu izbora potrošila dva milijuna i sedamsto deset tisu?a kuna, a imamo tu još i radijsko oglašavanje, dvjesto tri tisu?e kuna. Onda je drugi na listi najboljih platiša reklamnih poruka na HRT-u bio Stipe Mesi?, sa uloženih milijun i trideset tisu?a kuna i sto dvadeset na radiju. Slijedi Ivi? Pašali?. Ovaj je potrošio petsto tisu?a kuna, a de?ko Mikši?, Boris sa Trešnjevke dvjesto deset, a ?ur?a Adleši? sto petnaest tisu?a kuna i tako dalje, top lista ide prema dolje.

Novinar (Zrinka Vrabec Mojzeš): Šef Transparency-a, Zorislav Anton Petrovi?, ponovio je da su ovi podaci trebali biti objavljeni još u sije?nju, odmah po završetku izbora, te dodao da ?e podaci o troškovima kampanje za lokalne izbore biti objavljene odmah nakon završetka izbora, kako i zakon nalaže.

Zorislav Anton Petrovi?, predsjednik Transparency Internationala: Vjerujemo kako je ovo veliki korak, za daljnji razvoj demokracije u Hrvatskoj i nadamo se da ?e Hrvatska sljede?e izbore do?ekati sa zakonom o financiranju politi?kih stranaka i kampanja, koji ?e se svi sudionici izborne utrke dosljedno pridržavati.

Novinar (Silvije Vrbanac): Petrovi? je tako?er sve kandidate pozvao da na predstoje?im lokalnim izborima objave troškove kampanje i sve svoje prihode u skladu sa zakonom o financiranju promidžbe, te sugerirao svim izbornim stožerima da imenuju rizni?are, koji bi registrirali sve donacije ve?e od tristo kuna.

Novinar (Zrinka Vrabec Mojzeš): Što se ti?e daljnjih koraka u Transparency Internationalu isti?e da je njihov plan da se u idu?ih nekoliko mjeseci potakne Vladu, ali i stranke da se napokon donese zakon o financiranju kampanji. Pozvali su sve gra?ane da nepravilnosti uo?ene oko financiranja predizbornih kampanja prijave na besplatni telefon 0800 245 542. Na kraju Petrovi? naglašava da je netransparentno financiranje kampanje u svijetu težak prekršaj, pa i Hilary Clinton zbog takvog na?ina financiranja prijeti zatvor, stoga Petrovi? poru?uje:

A Zorislav Anton Petrovi?, predsjednik Transparency Internationala: Ako Hrvatska želi biti dio Europske Unije, dio demokratskog razvijenog svijeta, ne vidim nijedan razlog zašto ne bismo mi takva ista na?ela primjenjivali.