Novosti

Naslov:

Zagreba?ka panorama

Izvor:

HRT

Datum:

01/02/2005

HRT 2, 31.01.2005., 18:20
Emisija: Zagreba?ka panorama
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 00:30min

Novinarka (Andreja Zeljak): Kako do?i u ove skupštinske klupe, pa potom u gradsko poglavarstvo i voditi najve?i i najja?i grad u državi. Misija je to svih stranaka koje ra?unaju na ozbiljnu ulogu u politici. Imperativ je, dakle, što bolje pro?i na izborima u Zagrebu. Stoga su svi bili voljni progovoriti i svojim planovima za Zagreb. Svi osim SDP- a u kojemu ni nakon tjedan dana pokušaja nitko ne želi pred kamere. Njihove planove rado bi znali i njihovi koalicijski partneri HNS- ovci.

Predsjednik GG HNS- a (Stipe Toj?i?): Sa SDP- om nismo razgovarali, moram re?i, o predizbornoj koaliciji. Mi smo na nivou središnjice, kao što znate, ponudili SDP- u koaliciju SDP- HSS u svim županijama i velikim gradovima, me?utim, nije samo do nas. I do njih je da odgovore na ta pitanja. Ali, ja mislim da je u Zagrebu situacija takva da je realnije da prije izbora idemo sami.

Novinarka (Andreja Zeljak): Nositelj liste biti ?e sam Stipe Toj?i? ili predsjednica HNS- a, Vesna Pusi?. Sam ?e na izbore i HDZ, tu nema dvojbi. No, još se ne zna tko ?e biti nositelj liste u Zagrebu, to jest, potencijalni gradona?elnik ili gradona?elnica.

Predsjednica GO HDZ- a (Jadranka Kosor): Nema nikakvoga dogovora. Nitko nije odre?en tko bi mogao biti nositelj liste i tko bi onda, naravno, u tom slu?aju i bio pretendent na funkciju gradona?elnika ili gradona?elnice grada Zagreba. Ja ne pretendiram, dakle, na to mjesto. Ja ne želim se natjecati u ovim izborima, dakle, za tu funkciju, iako volim gradski odbor.

Novinarka (Andreja Zeljak): U HSP- u je pak sve dogovoreno. Njihove predizborne aktivnosti, kaže budu?i nositelj liste i potencijalni gradona?elnik, traju od izbora do izbora.

Predsjednik GO HSP- a (Miroslav Roži?): Predizborna kampanja po?inje drugi dan nakon izbora. Prema tome, naša predizborna kampanja zapo?ela je dvije tisu?e i prve godine, što kroz rad u skupštini, što kroz naše politi?ko djelovanje, što kroz naše inicijative u skupštini grada i uop?e u svim institucijama u gradu.

Novinarka (Andreja Zeljak): Ambiciozno u lokalne izbore ulazi i Boris Mikši? ohrabren velikim brojem glasova na nedavnim predsjedni?kim izborima.

Boris Mikši?: Kandidirati ?u se na predstoje?im lokalnim izborima sa svojom neovisnom listom u svim izbornim jedinicama uklju?uju?i i za gradona?elnika grada Zagreba i to ?e biti prvi put u dugo vremena da je Zagrep?anin postao gradona?elnik ovog našeg grada i ove naše metropole.

Novinarka (Andreja Zeljak): Najve?i problemi grada, poznato je, jesu standard gra?ana, promet, nedostatak vrti?a i škola, duga i spora administracija. To ?e ujedno biti i teme na kojima zasnivati predizborni programi.

Predsjednik GO HNS- a (Stipe Toj?i?): Kako i na koji na?in da grad aktivira svoje potencijale i da ljudi tu do?u investirati, a to zna?i da poduzetnici po?nu otvarati radna mjesta jer sam grad nije poduzetnik, ali on mora stvoriti uvjete za to.

Predsjednica GO HDZ- a (Jadranka Kosor): Pitanja od prometnog kolapsa do neriješenih problema sa vrti?ima, upisivanje u vrti?e. Osobno mislim da je to jedan od problema o kojem se je i nedovoljno govorilo i kojim se gradska vlast apsolutno nedovoljno bavila.

Predsjednik HSP- a (Anto ?api?): Zasigurno ?e biti stotinu puta manje afera koje su tresle gradsku vlast. Prema tome, ako budemo gradili neku koaliciju, dakle, ako budemo došli u šansu da obnašamo vlast, onda ?e to biti jedna odgovorna vlast u kojoj ?emo željeti imati u detalje dogovorene sporazume, bez obzira tko ?e biti politi?ki partner.

Boris Mikši?: Želim da Zagreb postane ne samo regionalni centar ovog djela Evrope, nego da postane evropski grad, evropska metropola, uspješna, na razini jednog Milana, ili na razini jednoga Frankfurta

Novinarka (Andreja Zeljak): Da bi dobili priliku ostvariti sve što ste ?uli preduvjet je da gra?ani Zagreba iza?u na izbore. Prije ?etiri godine odazvalo se trideset i devet posto bira?a. Ho?e li ovoga prolje?a Zagrep?ane više zanimati tko ?e voditi i ure?ivati njihov grad ili im je puna kapa politike i velikih obe?anja, vidjeti ?emo prve nedjelje u svibnju.