Novosti

Naslov:

Boris Mikši? i analiti?ari

Izvor:

Glas Slavonije

Datum:

21/01/2005

Boris Mikši? i analiti?ari

Molba HTV-u da prestane ve? jednom hrvatske analiti?are s raznih podru?ja svesti na jednog koji poput pape svojim nezabludivim "analizama" tuma?i naciji zbilju: ako su ljudska prava u pitanju, stalno Puhovski, ako su politi?ke analize, stalno Šiber, ako je ekonomija, opet stalno jedan ili drugi

Ivan Šiber, najavljen kao specijalni HTV-ov komentator, imao je priliku pokazati nam svu raskoš svog politološko- analiti?kog talenta u no?i objave rezultata prvog kruga predsjedni?kih izbora. Ina?e svojstvo je mnogih naših stru?njaka i "analiti?ara" raznih fela da mnogo toga objašnjavaju, ali ništa zapravo ne rasvjetljavaju. To se posebno odnosi na onaj dio inteligencije koju s pravom možemo nazivati estradnom. Zamislite, ugledni profesor objašnjavaju?i fenomen Borisa Mikši?a tuma?i njegov uspjeh ?injenicom kako je on ni kriv ni dužan dobio velik postotak zato što su glasa?i glasovali protiv strana?kih politika te politike uop?e, koja je kao profesija sve više kompromitirana. Ovaj sofizam "vrsnog" stru?njaka, osim što je bahat prema gospodinu Mikši?u, previ?a kako su, ne samo kod nas, izbori vrše po sustavu protiv. Na prvim demokratskim izborima nije se toliko glasovalo za HDZ i druge stranke nego protiv komunizma. Potom, tre?eg sije?nja nije se toliko glasovalo za šestorku nego protiv iskompromitiranog HDZ-a. Kao što ni posljednji parlamentarni nisu bili "izbor" koliko revolt protiv brljotina iz vremena ra?anizma. A sada je Boris Mikši? kriv, a njegov uspjeh relativan, za razliku od stranaka, jer su glasovi za njega uzrok nezadovoljstva drugima, konkretno strana?kim politikama koje su de facto interesne organizacije koje po svakim izborima iz redova rodbine i svojte popunjavaju gradske, županijske ili državne šalterane i šalteruše. K tome, ovaj bahati "znanstvenik" sutradan u Dnevniku iste televizije, koja ga najavljuje kao svog stru?nog komentatora, u svojoj bizarnoj analizi ide dotle govore?i da je u takvoj atmosferi izbornog iznena?enja sasvim svejedno da li se "taj neki" zvao Boris Mikši?, Ivo Ivi? ili Pero Peri?, isto bi dobio 18 posto glasova. Tako je govorio Ivan Šiber-Zaratustra koji, premda je stalno u medijima, vjerojatno, da je želio, ne bi skupio ni potpise dostatne za kandidaturu. Osim toga, on kojeg je Ra?an najprije šutnuo iz SDP-a, potom je prišao ASH-u (zna li itko još što je to), te s njim kao profa? i politi?ar postigao takav "uspjeh" me?u bira?ima, svakako je najpozvaniji relativizirati tu?e politi?ke uspjehe. Bolje da se poklopi ušima.

ŠAMAR STRANA?KIM POLITIKAMA

Rekavši na taj na?in bira?ima zapravo da su glupi, a Mikši?u da je on zapravo politi?ki bezvrijedan unato? rezultatima, ne samo spomenuti Šiber ve? i mnogi drugi previ?aju da je klju?na stvar da se u politi?kom zvijež?u pojavilo novo lice koje je ljudima podalo nadu kako se kona?no nazire netko tko ?e živjeti za politiku, a ne od politike, kao primjerice aktualni predsjednik, Šiberov adut, koji je "politi?ki ovisnik" u svim poretcima kroz koje je prošao, te koji je samo primjer mase svih onih koje od djetinjstva kao politi?are gledam na malim ekranima. Dakako, jedan od njih je i analiti?ar Šiber. Dakle, treba gospodinu Mikši?u priznati uspjeh, on je unio svježinu samim svojim likom te kona?no dodao nešto novoga na glasa?ki menu, koji je nepromijenjen od stolje?a sedmog. K tome je lupio šamar strana?kim politikama i pertitokraciji, koje je ljudima pun kufer, ili bolje re?i šleper, jer prva je strategija hrvatskih stranaka ona uhljebljiva?ka na sektaški na?in, pretvorivši narod u pasivnog gledatelja te sapunice. Upravo razgovaraju?i s ljudima koji su Mikši?u dali glas, kao i s kolegama iz drugih gradova, mahom se isti?e upravo taj motiv: kona?no netko koji je dovoljno stekao i koji nas ne?e pokrasti, koji ?e živjeti za politiku, a ne od nje, koji govori druk?ijim jezikom i koji sasvim jednostavno kaže kako državu danas treba voditi kao poduze?e. Premda ?e mu i dalje gotovo svi tašti politi?ki nam lideri, koji u životu ništa nisu napravili osim što brbljaju, i njihovi analiti?ari ispred imena bahato stavljati pridjev "izvjesni".

POSTOJI JOŠ NETKO

Fenomen Mikši? stostruko je vrijedan i za daljnji razvoj demokracije u Hrvatskoj jer je poslao ozbiljnu poruku svim nezamjenjivim strana?kim nam liderima što sve više ljudi misli o njigovom oligarhizmu, stran?arenju i samozabavljenoš?u. Dakako, ukoliko na fenomen tog "izvjesnog" mulca koji im, sram ga bilo, premda je bogat došao ovdje iz Amerike uzimati njima i njihovim "bližnjima" kruh iz ruku, shvate doista ozbiljno, kao i sve apoliti?niju naciju u smisli izlaska na izbore. Zašto stoga ne ustvrditi i suprotno "šiberizmu", a što da tek nije bilo Mikši?a, koliko bi ljudi još zasi?eno potrošenim politi?kim facama ostalo u ku?ama jer im je doslovce muka od svih, a ne zato, kao Šiber sa sigurnoš?u tvrdi, jer su bili sigurni da ?e njihov Mesi? pobijediti.
I molba HTV-u da prestane ve? jednom hrvatske analiti?are s raznih podru?ja svesti na jednog koji poput pape svojim nezabludivim "analizama" tuma?i naciji zbilju: ako su ljudska prava u pitanju, stalno Puhovski, ako su politi?ke analize, stalno Šiber, pa Grubiša, ako je ekonomija, opet stalno jedan ili drugi. Zašto se kona?no u medijskom smislu ne bi dogodilo ono što se dogodilo na ovim predsjedni?kim izborima: ljudi, nevjerojatno, pa osim Ra?ana, Mesi?a, Šeksa, Pusi?ke, Kosorice, Adleši?ke, postoji i Boris Mikši?.
(P. S. Sramotno je da oni koji su 2000. godine na predsjedni?kim izborima /Radoš, Ra?an i ostali/ sjedili u Budišinom izbornom stožeru protiv Mesi?a, sada pobožno, 5 godina poslije sjede uz Stipu. Svaka ?ast de?ki.)

Ivica Šola, Glas Slavonije