Novosti

Naslov:

Aktualni 101

Izvor:

Radio 101

Datum:

07/01/2005

Radio 101, 06.01.2005., 18:00
Emisija: Aktualni 101
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 02:42 min

Novinar (Dubravka Bratolji?): Kampanja se nastavlja. Umjesto dva najavljena su?eljavanja Mesi?a i Kosorice na HTV-u, imat ?emo prilike vidjeti samo jednu, ali ?e zato vi mediji koji se vide i ?uju u cijeloj zemlji imati istu priliku. Kosorica nas je danas samo obavijestila da je posjetila djecu obitelji Domini, kojima ?e darovati 250 tisu?a kuna osvojenih u prvom krugu predsjedni?kih izbora. O njenim ostalim predizbornim aktivnostima, danas ni rije?i. Mesi? je, pak, u gradskom poglavarstvu Duge Rese razgovarao o gospodarstvu, nakon ?ega je povodom Sveta tri kralja bio na misi, te se susreo s gra?anima u Zve?eju. I dok Mesi? kaže da u drugom dijelu kampanje ne?e potrošiti ništa i da ?e s bira?ima komunicirati preko medija, usput proziva Kosoricu, jer je podržava samo HDZ. Ako se tolika sredstva troše na kampanju, a kaže se da to pomaže samo jedna stranka, ima li tu možda sumnje o pranju novca, pita Mesi?. Državno izborno povjerenstvo odbilo je i drugi, ju?er prispjeli prigovor Borisa Mikši?a, kojim je zahtijevao naknadno prebrojavanje glasova i usporedbu s listama popisa bira?a, te ponavljanje predsjedni?kih izbora. Taj kandidat je tvrdio da raspolaže dokazima o nepravilnosti izbora, koji su provedeni u Hrvatskoj i B i H, no DIP je utvrdio da njegove tvrdnje nisu utemeljene. Utvr?eno je da su u Bjelovaru dva glasa?ka listi?a uru?ena bira?ima, koji ih o?ito nisu ubacili u glasa?ku kutiju, ve? su ih odnijeli s bira?kog mjesta, što nije utjecalo na rezultat izbora na tom bira?kom mjestu, niti može utjecati na ukupan rezultat izbora. Zbog neprijavljenih javnih prosvjeda u ponedjeljak i utorak, najmla?i predsjedni?ki kandidat, Miroslav Rajh i novinar Domagoj Margeti?, uhi?eni su sino? na Jela?i? placu, izvijestio je zamjenika na?elnika zagreba?ke policijske uprave, Dubravko Novak. Kako je objasnio, dvojac je prosvjedni skup najavio i za sino?. Iako je policija nastojala do?i u vezu sa obojicom, kako bi ih upozorila da uporno ?ine prekršaje, po zakonu o javnom okupljanju i javnom redu i miru, oni su se na pozive oglušili, a kad ih je policija sino? zatekla na Trgu, privedeni su u postaju, gdje su proveli no?, da bi ih se jutros odvelo prekršajnom sudcu.

Dubravko Novak, zamjenik na?elnika PU zagreba?ke: Nije sporno da nas u na?elu uop?e ne interesira tko kakav prosvjed ima, kakvog sadržaja, zašto i kako. Mi smo ju?er i prekju?er, prosto bili ovdje zatrpani velikog broja gra?ana, koji su izražavali nezadovoljstvo, da se na ve?er, oko 22 sata, dakle, galamom, vikom, zaustavljanjem prometa izražavaju, netko drži prosvjed, dakle, gra?ani su, ovaj, bili, rekao bih, opravdano nezadovoljni takvim na?inom održavanjem prosvjeda.