Novosti

Naslov:

Vijesti

Izvor:

RTL

Datum:

07/01/2005

RTL, 06.01.2005., 18:45
Emisija: Vijesti
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 02:26 min

Novinar (Ana Brdari?): Nakon mnogobrojnih otkazivanje, izborni stožer Jadranke Kosor i Stipe Mesi?a potvrdili su svoje prvo TV su?eljavanje i to na RTL televiziji, u ponedjeljak, desetog sije?nja. Debata ?e biti vrhunac sve oštrije predizborne kampanje, u kojoj pljušte me?usobne optužbe. Marko kova?.

Novinar (Marko Kova?): Za blagdan Sveta tri kralja, devetogodišnjem Marku i šestogodišnjoj Lani Domini, poseban dar. Jadranka Kosor održala je predizborno obe?anje i djeci, ?iji je otac slu?ajno stradao od krhotina zolje u zagreba?kom mafijaškom obra?unu, a majka preminula od plu?ne embolije, darovala 250 tisu?a kuna, polovicu iznosa koji pripada svakom kandidatu s više od 10% glasova. No uz dijeljenje darova, Jadranka Kosor planira protuudar britkom jeziku Stipe Mesi?a i to u izravnim su?eljavanjima, koja je u prvom izbornom krugu odbijala.

Jadranka Kosor, predsjedni?ka kandidatkinja HDZ-a: Sad je druga situacija, sad smo jedan na jedan, naravno da ?u sudjelovati u su?eljavanjima, bez obzira što se gospodin Mesi? nije ispri?ao, iako sam ja to naravno o?ekivala.

Novinar (Marko Kova?): Ljuti izborni protivnici, argumente ?e najprije suprotstaviti upravo na RTL-u, u ponedjeljak 10. sije?nja. Nakon zaoštravanja ve? u izbornoj no?i, prvoga kruga, ?ini se da ?e odnosi ostati napeti i u RTL duelu. Jer Stipe Mesi? dao je do znanja da je tako?er razmišljao o financijama, no ne o kunama darovanima obiteljima, ve? o onima darovanima HDZ-u.

Stipe Mesi?, predsjedni?ki kandidat: Zar nema nijedne pravne osobe koja vjeruje u kandidatkinju HDZ-a i želi im financijski pomo?i. Jasno da ima, ali ako samo HDZ pomaže, dali tu možda ima sumnje o pranju novca, ako se tolika sredstva troše na kampanju, a kaže se da to pomaže samo jedna stranka.

Novinar (Marko Kova?): U svom izbornom pohodu na glasove Borisa Mikši?a u Dugoj Resi, jedinom gradu u kojem je pobijedio ameri?ki Hrvat, Mesi? se za nadahnu?e okrenuo, kako kaže, inspirativnoj molitvi. Jadranka Kosor, pak, svojim bliskim suradnicima. Gra?ani, me?utim, od budu?eg predsjednika, o?ekuju daleko manje inspiracije, a puno više konkretnih rješenja.

Novinar (Ana Brdari?): Državno izborno povjerenstvo odbacilo je, kao neutemeljen, i drugi prigovor Borisa Mikši?a. On je zbog navodnih nepravilnosti u Zadru i Bjelovaru tražio ponovno prebrojavanje glasova i ponavljanje izbora. Bira?e je Izborno povjerenstvo podsjetilo i na rokove za drugi krug predsjedni?kih izbora.