Novosti

Naslov:

No?ne vijesti

Izvor:

RTL

Datum:

07/01/2005

RTL, 05.01.2005., 23:45
Emisija: No?ne vijesti
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 00:19 min

Novinar (Dorotea Lazanin): Ustavni sud odbio je žalbu predsjedni?kog kandidata Borisa Mikši?a na rješenje Državnog izbornog povjerenstva kao neosnovanu. Odbijene je i Mikši?ev zahtjev za ponovnim prebrojavanjem glasova. Iako je jutros pokazivao, navodno neregularne glasa?ke listi?e iz Bjelovara, Mikši? je poslije izjavio da ?e poštovati odluku Ustavnog suda. No, ša?ica njegovih pristaša i ve?eras se okupila na zagreba?kom Trgu bana Jela?i?a. Prosvjednima je svakim danom sve manje, tako da je ve?eras policajaca bilo mnogostruko više. Uo?i okupljanja policija je privela bivšeg predsjedni?kog kandidata, Miroslava Rajha i novinara Domagoja Margeti?a, koji su posljednja dva dana predvodili prosvjede.

Gordana Vulama, glasnogovornica PU zagreba?ke: Njih je policija tijekom dana u više navrata tražila zbog prekršaja koje su po?inili tijekom protekla dva dana. Radi se o prekršajima iz zakona o javnom okupljanju, prekršajima po zakonu o javnom red i miru i prekršajima po zakonu o sigurnosti prometa na cestama.