Novosti

Naslov:

24 sata

Izvor:

Nova TV

Datum:

07/01/2005

Nova TV, 05.01.2005., 19:00 h
Emisija: 24 sata
Prilog: Boris Miksic
Trajanje: 2 minute i 30 sekundi

Novinarka (Mirjana Hrga): I dalje stižu reakcije na ostavku ministra Žužula. Premijer Sanader poru?uje da taj ?in nema veze sa izbornom kampanjom Jadranke Kosor.

Novinar (Saša Kopljar): Istodobno, gotovo je posve izvjestan odlazak ministra Hebranga. No, premijer i dalje tvrdi da nije rije? o najavi rekonstrukcije Vlade.

Novinarka (Tatjana Kraja?): Sanader tvrdi kako je šef diplomacije otišao svojevoljno, bez pritisaka. Ipak, priznaje kako ?e put u Europu lakše svladavati bez Žužula.

Dr. Ivo Sanader (predsjednik Vlade Republike Hrvatske): To je bio naš ulog u postizanju konsenzusa, to je jedno. Drugo: nikakvih sugestija od strane Europske unije nije bilo, ?ak što više.

Novinarka (Tatjana Kraja?): To?no je, Europa nije sugerirala smjenu ministra Žužula, no izvori u Vladi tvrde kako im je u nekoliko navrata dano do znanja kako im nije po volji. Razlog: niz afera s kojima je bio povezan. O nasljednicima danas nitko javno, pa ni premijer, ne želi govoriti. Demantirao je spekulacije o Boži Biškupi?u kao Žužulovom nasljedniku. Drugog kandidata, Hidajeta Biš?evi?a, nije želio komentirati. Tvrdi da nije problem ni postavljanje nestrana?ke osobe na Žužulovo mjesto.

Dr. Ivo Sanader (predsjednik Vlade Republike Hrvatske): Ne vrijedi dilema: strana?ki ili nestrana?ki politi?ar, nego dobar ili loš politi?ar, ili dobar ilii loš ministar. Prema tome, mislim da sam dovoljno jasno rekao, a na vrijeme ?emo izvjestiti javnost o novom ministru, ili ministrici.

Novinarka (Tatjana Kraja?): Zna?i li ova izjava kako ?e ministrica uistinu biti Kolinda Grabar-Kitarovi?? Naime, i ranije je Sanader govorio kako je praksa da upravo ministar vanjskih poslova vodi team pregovara?a. U predizbornoj je kampanji iznosio mogu?nost ukidanja ministarstva europskih integracija i njegovog spajanja s vanjskim poslovima. Nakon Žužula, Vladu ?e, najvjerojatnije, napustiti i ministar zdravstva, Andrija Hebrang. No, ne zbog afera, iako im je bio sklon, ve? zbog zdravstvenog stanja. O tome ?e se o?itovati za koji dan.

Dr. Ivo Sanader (predsjednik Vlade Republike Hrvatske): Rije? je, dakle, isklju?ivo o njegovoj procijeni, budu?i da je i sam lije?nik, o njegovoj procijeni kako ?e, s obzirom na bolest, kako ?e se odnositi prema zada?ama.

Novinarka (Tatjana Kraja?): Premijer je demantirao spekulacije o mogu?im smjenama još nekih ministara. Spominjali su se Kalmeta i Vukeli?. Ministru mora, bivšem zadarskom gradona?elniku, navodno se zamjera loš rezultat Jadranke Kosor u tom gradu, gdje su, sude?i po rezultatima, za njene protukandidate Mesi?a i Mikši?a, glasali i kandidati HDZ-a. Spominje se i afera "Bechtel". No, drugi tvrde kako ?e upravo Kalmeta postati upravo Hebrangov nasljednik u fotelji podpredsjednika Vlade.