Novosti

Naslov:

Dnevnik

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

07/01/2005

HRT 1, 05.01.2005., 19:30
Emisija: Dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje:0:30 min

Novinar (Zoran Šprajc): Ustavni sud odbio je kao neosnovanu žalbu nezavisnog predsjedni?kog kandidata Borisa Mikši?a. Mikši? se žalio na rješenje DIP-a kojim je njegovim predstavnicima onemogu?eno promatranje prebrojavanje glasova. Odbijen je i Mikši?ev zahtjev za ponovno prebrojavanje. Mikši? je nešto prije u Splitu izjavio da ?e poštovati odluku Ustavnog suda u vezi sa žalbom koju je uputio.