Novosti

Naslov:

Dnevnik

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

07/01/2005

HR 1, 05.01.2005., 19:00
Emisija: Dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje:1:10 min

Novinar (Tomislav Šiki?): Ustavni je sud odbio žalbu neovisnog predsjedni?kog kandidata Borisa Mikši?a na rješenje Državnog izbornog povjerenstva kojim je njegovim predstavnicima onemogu?eno da promatraju prebrojavanje glasova, a odbijen je Mikši?ev zahtjev da se glasovi ponovo prebroje.

Novinarka (Zdenka Poc): Ustavni su suci utvrdili da je žalba neosnovana jer Mikši? nije ispunio propisane pretpostavke po kojima je mogao ostvariti pravo na promatra?e. DIP je na to uputio Mikši?a, no unato? tome on to formalno nije u?inio. Ustavni je sud utvrdio da Mikši? propisane pretpostavke za promatranje rada Državnog izbornog povjerenstva nije ispunio i zbog toga što je zahtjev podnio na sam dan izbora, a zakon o izboru predsjednika propisano je da zainteresirane ne Vladine udruge putem kojih je Mikši? jedino i mogao nadgledati rad DIP-a to moraju u?initi najkasnije 20 dana od dana raspisivanja izbora. Ustanovljeno je da Mikši? u žalbi nije dostavio ni jedan dokaz o izbornim nepravilnostima koji bi mogli utjecati na izborne rezultate i zbog kojih bi njegov zahtjev za ponovnim prebrojavanjem glasova bio osnovan.