Novosti

Naslov:

Dnevne novosti

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

07/01/2005

HR 1, 05.01.2005., 15:00
Emisija: Dnevne novosti
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje:1:40 min

Novinarka (Maja Crnobori Tretinjak): Nakon skore odluke Ustavnog suda koji ?e kako je najavio kao legalist bezuvjetno prihvatiti neovisni predsjedni?ki kandidat Boris Mikši? u Splitu je danas najavio da ?e javnosti u petak predo?iti dokaze neregularnosti prvoga kruga predsjedni?kih izbora.

Novinar (Rodoljub Jovi?): Na konferenciji za novinare uprili?enoj u povodu niza prosvjeda organiziranih u nekoliko hrvatskih gradova nakon proglašenja rezultata prvog kruga predsjedni?kih izbora Boris Mikši? dotaknuo se i razloga žalbe.

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat): Gledajte na glasove dijaspore koji su došli sa tri sata zakašnjenja to nije ni približno taj raspored koje bio ili razmak koji je bio u samoj domovinskoj Hrvatskoj. Tokom ?itave no?i imao sam neki 19,5% glasova, gospo?a Kosor koja je imala 16,5% i ex pool ne mogu pogriješiti više od 1,1%.To je u stvari razlog mog neslaganja jer tehni?ki nije bilo mogu?e da do?e tako velike promjene u zadnji sat i pol prije službenih rezultata.

Novinar (Rodoljub Jovi?): Progovorio je Boris Mikši? u najnovijim natpisima jednoga od hrvatskih tjednika.

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat): Nacional je ?esto zastupao stanovište predsjednika Mesi?a to je svima jasno. Demanti koji smo mi poslali njima na prijašnji jedan ?lanak sa istom temom oni nisu nikada niti objavili.

Novinar (Rodoljub Jovi?): Zaklju?io je Mikši? splitski susret sa novinarima, zahvalom onima koji su ga podržali te dodao kako ?e i u njegovom bude?em politi?kom radu jadranska orijentacija i pitanje otoka imati poseban zna?aj.