Novosti

Naslov:

Dnevne novosti

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

07/01/2005

HR 1, 06.01.2005., 15:00
Emisija: Dnevne novosti
Prilog: _Boris Mikši?
Trajanje: 0:40 min

Novinarka (Margareta Pejar): Državno izborno povjerenstvo odbilo je i drugi ju?er prispjeli prigovor Borisa Mikši?a, kojim je zahtijevao da se naknadno prebroje glasovi te ponove predsjedni?ki izbori. Mikši? je tvrdio da ima dokaze o nepravilnostima izbora koji su provedeni u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Državno izborno povjerenstvo ocijenilo je da prilozi koje Mikši? dostavio uz svoju žalbu, a koje on smatra dokazima ne daju temelja za zaklju?ak da je bilo nepravilnosti koje bi utjecale ili mogle utjecati na rezultat izbora.