Novosti

Naslov:

Dnevne novosti

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

07/01/2005

HR 1, 06.01.2005., 15:00
Emisija: Dnevne novosti
Prilog: _Boris Mikši?
Trajanje: 2:00 min

Novinarka (Rosanda Kokanovi?): Predsjedni?ka kandidatkinja HDZ-a Jadranka Kosor dala je 250. 000 kuna Lani i Marku Dominiju ?iji je otac prije nekoliko godina nesretnim slu?ajem stradao u mafijaškom obra?unu u Zagrebu, a majka nedavno umrla.

Novinarka (Majda Ivkovi?): Još prije po?etka predizborne utrke Jadranka Kosor je odlu?ila da ?e prije?e li prag od 10% i u skladu sa zakonom dobije 500.000 kuna ve?i dio toga novca dati šestogodišnjoj Lani i devetogodišnjem Marko Dominiju te djeci žrtvama mina. Podsje?amo da je nakon maj?ine smrti grad Zagreb dodijelio djeci stan, a skrb o njima preuzela je maj?ina sestra.

Jadranka Kosor (predsjedni?ka kandidatkinja): Ja sam se danas došla dogovoriti sa ljudima koji se brinu o Lani i Marku o na?inu na koji ?e taj novac biti ispla?en. Dakle 250.000 kuna biti ?e upla?eno na poseban ra?un za ovo dvoje djece, a o detaljima i na?inu isplate kako ?e se to mjese?no odnosno obro?no njima ispla?ivati još ?emo se naknadno dogovoriti.

Novinarka (Majda Ivkovi?): Kako je predizborna kampanja u drugom krugu izbora danas i službeno po?ela Jadranka Kosor je podsjetila da joj se protukandidat Mesi? nije ispri?ao iako je to o?ekivala. Na novinarsko pitanje što bi poru?ila Mikši?evim te svim bira?ima koji nisu glasovali u prvom krugu predsjedni?ka kandidatkinja HDZ-a odgovara.

Jadranka Kosor (predsjedni?ka kandidatkinja): Promislite oi tome što je tko od nas radio svih ovih godina i u politici, što sam ja radila od kako sam u politi?kom životu kao zastupnica i danas kao potpredsjednica Vlade i ministrica hrvatskih branitelja, obitelji i me?ugeneracijske solidarnosti.

Novinarka (Majda Ivkovi?): Kada je primjerice u pitanju odnos prema umirovljenicima Kosor najavljuje da ?e od Vlade tražiti da što prije izi?e sa zakonom o Fondu za vra?anje duga umirovljenicima, a ukupni troškovi predizborne utrke u oba izborna kruga poru?uje Jadranka Kosor objaviti ?e se krajem sljede?eg tjedna.