Novosti

Naslov:

Ustavni sud odbio Mikši?evu žalbu

Izvor:

HINA

Datum:

07/01/2005

ZAGREB, 5. sije?nja 2005. (Hina) - Ustavni sud danas je kao neosnovanu odbio žalbu nezavisnog predsjedni?kog kandidata Borisa Mikši?a na rješenje Državnog izbornog povjerenstva (DIP) kojim je njegovim predstavnicima onemogu?eno promatranje prebrojavanja glasova, a odbijen je i Mikši?ev zahtjev za ponovnim prebrojavanjem glasova.#L#

Ustavni suci su utvrdili da je žalba neosnovana jer Mikši? nije ispunio propisane pretpostavke po kojima je mogao ostvariti pravo na promatra?e. Sud je potvrdio rješenje DIP-a koji je Mikši?ev zahtjev odbio jer po Zakonu o izboru predsjednika Republike Hrvatske rad izbornih povjerenstava mogu promatrati predstavnici politi?kih stranaka koje imaju kandidate, zatim nevladine udruge i strani promatra?i, dok nezavisni kandidati to mogu putem nevladinih udruga. DIP je na to uputio Mikši?a, no unato? tome on to formalno nije u?inio, odnosno nikada nije ni podnio pismeni zahtjev da mu se dozvoli promatranje.

Mikši? se, stoga, žalio da mu je DIP povrijedio ustavno pravo na jednakost, tvrde?i da je DIP krivo protuma?io zakon jer u njemu nigdje nije izrijekom zabranjeno promatranje izbornih radnji od strane predstavnika neovisnih predsjedni?kih kandidata.

Ustavni sud je utvrdio da Mikši? propisane pretpostavke za promatranje rada DIP-a nije ispunio i jer je zahtjev podnio na sam dan izbora, a Zakonom o izboru predsjednika propisano je da zainteresirane nevladine udruge, putem kojih je Mikši? jedino i mogao nadgledati rad DIP-a, to moraju u?initi najkasnije 20 dana od dana raspisivanja izbora.

Ustavni suci su utvrdili i da Mikši? u žalbi nije dostavio niti jedan dokaz o izbornim nepravilnostima koje bi mogle utjecati na rezultate izbora i zbog kojih bi njegov zahtjev za ponovnim prebrojavanjem glasova bio osnovan.