Novosti

Naslov:

DIP odbio i drugi Mikši?ev prigovor kao neosnovan

Izvor:

HINA

Datum:

07/01/2005

ZAGREB, 6. sije?nja 2005. (Hina) - Državno izborno povjerenstvo odbilo je i drugi, ju?er prispjeli, prigovor predsjedni?kog kandidata Borisa Mikši?a kojim je zahtijevao naknadno prebrojavanje glasova i usporedbu s listama popisa bira?a, te ponavljanje predsjedni?kih izbora, priop?io je danas DIP.#L#

Taj kandidat je tvrdio da raspolaže dokazima o nepravilnostima izbora koji su provedeni u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Ocijenjeno je da njegove tvrdnje nisu utemeljene. Tako nije bilo nepravilnosti na 21 bira?kom mjestu na podru?ju Grada Zadra jer su bira?ki odbori zakonito proveli izbore i o tome sastavili valjane zapisnike.

Provjerena je i tvrdnja kandidata Mikši?a da su na bira?kom mjestu broj 5 u Bjelovaru nedostajala dva glasa?ka listi?a. Utvr?eno je da su oni uru?eni bira?ima, koji ih o?ito nisu ubacili u glasa?ku kutiju, ve? su ih odnijeli s bira?kog mjesta. Ocijenjeno je da ta ?injenica nije utjecala na rezultat izbora na tom bira?kom mjestu, niti može utjecati na ukupan rezultat izbora.

Državno izborno povjerenstvo je ocijenilo da ni ostali prilozi, koje je Mikši? dostavio uz svoju žalbu, a koje on smatra dokazima, ne daju temelja za zaklju?ak da bi bilo nepravilnosti u postupanju izbornih tijela koje bi utjecale ili mogle utjecati na rezultat izbora.

Zbog toga je ocijenjeno da taj kandidat bez ikakvog temelja predlaže ponavljanje izbora, pa mu je prigovor odbijen kao neosnovan, stoji u priop?enju DIP-a.