Novosti

Naslov:

Vijesti

Izvor:

RTL

Datum:

05/01/2005

RLT, 04.01.2004., 18:45
Emisija: Vijesti
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 05:15 min

Novinar (Tomislav Jelin?i?): Kao i Jadranka Kosor, oštru borbu u kampanji najavljuje i aktualni predsjednik Stipe Mesi?. On optužuje Jadranku Kosor da Vlada financira njezinu kampanju, što je odmah demantirano.

Novinar (Igor Bobi?): Vidljivo umoran, ali sigurna koraka Stipe Mesi? krenuo je u kampanju za drugi izborni krug. Kaže da ne planira velike skupove, jer ga svi u Hrvatskoj znaju, ali planira i dalje biti pobjednik.

Stipe Mesi?, predsjednik i predsjedni?ki kandidat: Dali ?emo sva jaja, kako sam ?eto rekao, staviti u istu košaru, pa doživjeti debakl, ako samo do?e do jednog krivog koraka, ili ?emo zadržati predsjednika koji ?e biti neovisan, koji odgovara samo svojim gra?anima.

Novinar (Igor Bobi?): Uzrok ne prolaska u prvom krugu Mesi? ne vidi u slaboj ili pogrešnoj kampanji, nego izvan Hrvatske, u Bosni i Hercegovini, u kojoj je, kaže, HDZ išao kupovati glasove milijunima iz hrvatskog budžeta.

Stipe Mesi?, predsjednik i predsjedni?ki kandidat: Ja sam u Hrvatskoj pobijedio. Ali došli su glasovi iz takozvane dijaspore, jer ja Bosnu i Hercegovinu ne smatram dijasporom. Tamo je autohtono hrvatsko stanovništvo i tamo su oni konstitutivni faktor.

Novinar (Igor Bobi?): Mesi? je rekao da razumije nezadovoljstvo Borisa Mikši?a, ali je rekao da ne zna zašto proziva njega, kojemu se tako?er broj glasova tijekom ve?eri smanjivao.

Stipe Mesi?, predsjednik i predsjedni?ki kandidat: Ne vidim ni jedan razlog po kome bi se Sanader i ja dogovarali da ja sa pedeset i jedan i više posto, do?em na ?etrdeset devet. Koja je to logika? Ja to jednostavno ne mogu razumjeti.

Novinar (Igor Bobi?): Mesi? je ministru unutarnjih poslova zamjerio što je dopustio prosvjede bez dozvole, koji su ometali gra?ane. Mikši?a je pozvao da nedoumice riješi u proceduri i na zakonit na?in.

Novinar (Tomislav Jelin?i?): A Boris Mikši? ne odustaje od pritisaka da se glasovi ponovno prebroje, iako uporište ima u objavljenim procjenama rezultata. Nakon što je Državno izborno povjerenstvo odbilo njegov zahtjev, Mikši? je predao tužbu Ustavnom sudu, koji za odluku o ponavljanju izbora ima 48 sati. Iz GONG-a pak poru?uju da su špekulacije o izbornoj kra?i neutemeljene.

Novinar (Jasmina Kos): U Mikši?evom stožeru za petak pripremaju završni skup za Borisa, na kojem ?e nezavisni kandidat iznijeti, kako tvrdi, konkretne podatke o nepravilnostima i objaviti svoje politi?ke planove.

Boris Mikši?, predsjedni?ki kandidat: Ja ?u na?i forme i na?in na koji se mogu uklju?iti u politi?ki život ove zemlje, bez obzira jeli to gradona?elnik grada Zagreba ili nova politi?ka stranka, ukoliko ne pro?em na ovim izborima.

Novinar (Jasmina Kos): Iz Mikši?eva stožera pozvali su ?lanove bira?kih odbora da, ako su primijetili nepravilnosti, to pismeno dojave. No u GONG-u tvrde kako broj i vrsta dostavljenih nepravilnosti s bira?kih mjesta u Hrvatskoj nisu mogli utjecati na rezultat. Mikši? pak svoje bira?e poziva da ostanu uz njega, te da ne daju svoj glas ni Mesi?u ni Jadranki Kosor.

Boris Mikši?, predsjedni?ki kandidat: Nemam nikakve namjere njoj dati podršku, njezinoj kampanji, to mi nije na kraj pameti, a ako ona želi piti kavicu, zna se s kim može piti kavicu. Ja pijem ?aj.

Novinar (Jasmina Kos): Sino?nji mirni prosvjedi u središtu Zagreba, na kojem se okupilo oko dvije tisu?e ljudi, nije bio prijavljen policiji. Protiv Mikši?a ?e zato biti podnesena prekršajna prijava, a propisana je kazna od pet do dvadeset tisu?a kuna. Mikši? je rekao da je legalist i ogradio se od prosvjeda pred sjedištem HDZ-a i stanom aktualnog predsjednika Mesi?a, te dodao da su se ti prosvjedi nastavljeni nakon što je napustio središnji zagreba?ki trg.

Novinar (Tomislav Jelin?i?): Stipi Mesi?u i Jadranki Kosor preostalo je još dvanaest dana da uvjere neopredjeljenje bira?e, kako su upravo oni pravi izbor za predsjednika. Taj bi posao, ?ini se, mogao biti lakši aktualnom predsjedniku, kojem je za pobjedu u prvom krugu trebalo još nešto više od jedan posto izašlih na birališta. S druge strane, Jadranki Kosor potporu uskra?uju ?ak i HDZ-ovi koalicijski partneri.

Novinar (Ivan Jabuka): Iako je prvi ?ovjek Vlade i HDZ-a, Ivo Sanader tražio od koalicijskih partnera da glasuju za njegovu zamjenicu, ve?ina njih ne?e je poduprijeti. To se najbolje vidjelo i u prvom krugu, kad su predstavnici dviju najja?ih nacionalnih manjina boravili u Mesi?evu stožeru. Vode?i ljudi Bošnjaka i Srba ne vjeruju da bi to moglo uzrokovati raskid koalicijskog sporazuma.

Milorad Pupovac, zastupnik SOSS-a: Taj sporazum ne smije, ne može biti doveden u pitanje. I predsjednik Vlade bi se ozbiljno kockao sa svim kada bi se kockao sa ta dva bitna vitalna cilja koja mi ne dovodimo u pitanje. Ali taj sporazum nigdje i u ni u kojem segmentu ne spominje pitanje izbora za predsjednika države.

Novinar (Ivan Jabuka): I ostale partneri vladaju?e stranke, HSLS i HSU, smatra da bi Sanader ultimativnim zahtjevom postigao suprotan efekt. Oni ?e, kao i pravaši, svojim pristašama savjetovati da glasaju prema vlastitoj savjeti.

Anto ?api?, predsjednik HSP-a: Prepustit ?emo simpatizerima, ?lanstvu, da samo procijeni, svaki pojedinac, koji od kandidata je najbliži, prema njegovoj procjeni, programu Hrvatske stranke prava.

Novinar (Ivan Jabuka): Takav rasplet odgovara aktualnom predsjedniku. Ako njegova suparnica želi biti dostojna protivnica, njezin ?e tim morati preoteti Mikši?eve bira?e, te sve one koji su glasovali za preostale kandidate.