Novosti

Naslov:

Dnevnik

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

05/01/2005

HR 1, 04.01.2005., 19:00
Emisija: Dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje:1:30 min


Novinarka (Gordana Goj?eta): Nezavisni predsjedni?ki kandidat Boris Mikši? predao je žalbu Ustavnom sudu kojom traži da se ponište izbori, jer tvrdi da je bilo mnogo nepravilnosti Odluku suda o?ekuje u ?etvrtak, a za petak je najavio veliki skup na glavnom zagreba?kom trgu. Odbije li Ustavni sud njegovu žalbu, a time i zahtjev da se ponove izbori, Mikši? najavljuje nastavak borbe ali i novi politi?ki angažman.

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat): Ja sam legalista, ja sam ?ovjek miran, ja nikada ne bi upotrijebio silu ali ja ?u se boriti za volju naroda da to do?e na površinu da se to vidi. Za mene je glasalo 20% ljudi ove zemlje za tzv. nepoznato lice. Dakle ljudi žele promjenu, ja ?u na?i na?in forme i na?ina na koji se mogu uklju?iti politi?ki život ove zemlje. Bez obzira jeli to gradona?elnik grada Zagreba ili nova politi?ka stranka ukoliko ne pro?em na ovim izborima. Ali ja vjerujem još uvijek da ?e odluka Vrhovnog suda biti takva da ?e mi se dati šansa da se još jedanput kandidiram i siguran sam da ?u u prvom krugu dobiti 60% glasova takva je atmosfera ovog ?asa volja naroda u ovoj zemlji.

Novinarka (Gordana Goj?eta): Policija protiv neovisnog politi?kog kandidata Borisa Mikši?a podnijela prekršajnu prijavu, jer nije prijavio sino?nji miran prosvjed oko 2000 svojih pristaša u središtu Zagreba. Kako je danas rekao na?elnik Uprave policije Marko Raši? gra?ane je na prosvjed pozvao Mikši? i policija ga smatra organizatorom prosvjeda.