Novosti

Naslov:

Dnevnik

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

05/01/2005

HR 1, 04.01.2005., 19:00
Emisija: Dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje:1:40 min


Novinar (Gordana Goj?eta): :Nije bilo nikakvog predizbornog dogovora izme?u Stjepana Mesi?a i mene izjavila predsjedni?ka kandidatkinja HDZ-a Jadranka Kosor. Borisu Mikši?u poru?uje da još želi popiti kavu s njim ali da je DIP jedina adresa gdje se može obratiti za sve nejasno?e..

Novinarka (Majda Ivkovi?): Podaci koje su mediji objavljivali prije pono?i 2. sije?nja rezultat su anketa, a ne podaci DIP-a i najvjerojatnije zato je nastala zabuna u izbornom stožeru Borisa Mikši?a, koji je na taj na?in stekao pogrešnu sliku o uvjerljivom drugom mjestu izjavila je to Jadranka Kosor poru?uju?i Mikši?u da je DIP jedina adresa gdje može tražiti objašnjenje za sve nejasno?e. Kosor kategori?ki odbija naga?anja o navodnom predizbornom dogovoru sa Mesi?em. Poru?uje mu da nije nepobjediv, a to ?e kako kaže pokazati borbom argumentima u vrlo oštroj predizbornoj utrci. Istodobno Jadranka Kosor ne odustaje od zajedni?ke kave sa Mikši?em bore?i se za svaki glas u drugome krugu izbora, posebice za one Mikši?evih bira?a.

Jadranka Kosor (predsjedni?ki kandidat): Ja ?u se sigurno u ovom izbornom krugu boriti za sve one bira?e koji nisu dali glas gospodinu Stjepanu Mesi?u.

Novinarka (Majda Ivkovi?): Iako službeno drugi dio predizborne utrke po?inje tek za dva dana predsjedni?ka kandidatkinja HDZ-a uputila je nekoliko predizbornih poruka. Pitanje poba?aja riješila bi referendumom, a od INE bi zatražila da dodatno smanji cijene, otvaranje industrijskih zona potaklo bi rast zaposlenosti, a od Vlade bi Jadranka Kosor zatražila da što prije donese zakon o fondu za obešte?enje umirovljenika.