Novosti

Naslov:

Dnevne novosti

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

05/01/2005

HR 1, 04.01.2005., 15:00
Emisija: Dnevne novosti
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje:2:00 min

Novinarka (Margareta Pejar): Kao što je najavio nezavisni predsjedni?ki kandidat Boris Mikši? predao je žalbu Ustavnom sudu kojom traži da se ponište izbori zbog mnogobrojnih nepravilnosti. Odluku suda o?ekuje u ?etvrtak, a za petak najavljuje veliki skup na glavnom zagreba?kom trgu.

Novinarka (Marija Gerbec Njavro): Izražavaju?i zadovoljstvo ju?erašnjim okupljanjem gra?ana po trgovima diljem zemlje Mikši? je nas konferenciji za novinstvo istaknuo kako je svjestan da je tijekom glasovanja na predsjedni?kim izborima bilo nepravilnosti. Napominju?i kako je dobio informaciju o mnogobrojnim namještenim glasovima u Mostaru. Na pitanje ima li dokaza za te tvrdnje Mikši? je najavio kako ?e im novinarima predo?iti na konferenciji u petak.

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat): I onda ?emo dati kompletnu listu nepravilnosti na izbornim mjestima me?u njima ?e biti i taj incident u Mostaru.

Novinarka (Marija Gerbec Njavro): Odbije li Ustavni sud žalbu, a time i zahtjev za ponavljanjem izbora Mikši? najavljuje nastavak borbe ali i novi politi?ki angažman.

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat): Za mene glasovalo 20% ljudi ove zemlje za tzv. Nepoznato lice Dakle ljudi žele promjenu, ja ?u na?i na?in forme i na?ina na koji se mogu uklju?iti politi?ki život ove zemlje. Bez obzira jeli to gradona?elnik grada Zagreba ili nova politi?ka stranka.

Novinarka (Marija Gerbec Njavro): Mikši? je odgovorio i na izjave predsjedni?ke kandidatkinje Jadranke Kosor koja je u drugom krugu izbora o?ekuje potporu Borisa Mikši?a i glasove njegovih bira?a.

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat): Ja nemam nikakve namjere njoj dati podršku i njezinoj kampanji to mi nije na kraj pameti, a ako ona želi piti kavicu zna se sa kim može piti kavicu. Ja pijem ?aj.

Novinarka (Marija Gerbec Njavro): Mikši? je napomenuo kako je ju?er njegov stožer dobio anonimnu prijetnju o postavljenoj eksplozivnoj napravi što svjedo?i o tome dodao je kako o?ito postao opasan nekim ljudima koji ga žele likvidirati ili prisiliti da napusti Hrvatsku.