Novosti

Naslov:

Dnevne novosti

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

05/01/2005

HR 1, 04.01.2005., 15:00
Emisija: Dnevne novosti
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje:2: min

Novinarka (Margareta Pejar) Nije bilo nikakvog predizbornog dogovora izme?u izbornog stožera Stipe Mesi?a i mene izjavila je na konferenciji predsjedni?ka kandidatkinja HDZ-a Jadranka Kosor. Borisu Mikši?u je poru?ila da je još spremna za kavu sa njim te da je DIP jedina adresa gdje se Mikši? može obratiti za sve nejasno?e.

Novinarka (Majda Ivkovi?): Jadranka Kosor poziva sve televizijske postaje da objasni javnosti kako su podaci emitirani prije pono?i 2. sje?anja zapravo bili rezultati anketa, a ne podaci sa DIP-a te da je najvjerojatnije tako nastala zabuna u izbornom stožeru Borisa Mikši?a, koji je tako stekao sliku o uvjerljivom drugom mjestu. Sva naga?anja o navodnom predizbornom dogovoru sa Mesi?em Kosor odbija, a Mikši?u poru?uje.

Jadranka Kosor (predsjedni?ki kandidat): Pa naravno da nikakvog dogovora nije bilo. Naravno da mi nismo imali nikakve podatke iz DIP-a, prije nego što je DIP objavilo rezultate. Dakle prije održavanja konferencije za novinstvo i mislim da sva pitanja gospodina Mikši? moraju biti usmjerena upravo tamo DIP-u.

Novinarka (Majda Ivkovi?): Kosor ne odustaje od zajedni?ke kave sa Mikši?em, odlu?na se boriti za svaki glas u drugome krugu izbora, pa i za one Mikši?evih bira?a.

Jadranka Kosor (predsjedni?ki kandidat): Ja ?u se sigurno u ovom izbornom krugu boriti za sve one bira?e koji nisu dali glas gospodinu Stjepanu Mesi?u.

Novinarka (Majda Ivkovi?): Predsjedni?ka kandidatkinja HDZ-a najavljuje vrlo ?vrstu oštru utrku borbu argumentima sa Mesi?em kojem poru?uje da nije nepobjediv. Mesi?evu retoriku prema kojoj je glas za Jadranku Kosor korak unatrag za Hrvatsku Kosor ne prihva?a. Iako službeno drugi dio predizborne utrke po?inje za dva dana uputila je nekoliko predizbornih poruka. Od Vlade ?e tražiti da što prije donese Zakon o fondu za obešte?enje umirovljenika, a od INE smanjenje cijene benzina. U otvaranju industrijskih zona Kosor vidi još jednu mogu?nost za rast zaposlenosti.