Novosti

Naslov:

Dnevne novosti

Izvor:

Hrvatski radio

Datum:

05/01/2005

HR 1 04.01.2005., 15:00
Emisija: Dnevne novosti
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje:2:15 min

Novinarka (Margareta Pejar): Iako je službeni nastavak predizborne utrke najavljen za ?etvrtak 6. ovog mjeseca sude?i prema konferencijama za novinstvo dvoje predsjedni?kih kandidata, sve oštrija utrka ve? je po?ela. Stipe Mesi? je izrazio sumnju da je kampanja Jadranke Kosor financirala Vlada, budu?i da su njezini plakati postavljeni na ista mjesta gdje se reklamira Vladina kampanja "Otvorena vrata".

Novinar (Mario Harapin): Mesi? je odbio optužbu da su izbori dogovoreni sa premijerom Sanaderom te je rekao da razumije Borisa Mikši?a, kada je tražio da se provjere rezultati izbora, no ne razumije žašto njega petlja u to jer je cijelo vrijeme vodio iznad 50%, a zatim je odjedanput pao na 49%. Budu?i da je Mikši? došao iz SAD-a trebao je donijeti i obi?aje iz te zemlje u kojoj su se tako?er duže prebrojavali rezultati glasovanja.ali nikako na ulici istaknuo je Mesi?

Stjepan Mesi? (predsjedni?ki kandidat): Ali do?i iz Amerike u Hrvatsku i ponuditi Ukrajinsko rješenje mislim da je malo previše i za dobar ukus, a ne za pitanje funkcioniranja pravne države.

Novinar (Mario Harapin): Mesi? je rekao da razumije to što su sino? prosvjedovali protiv njega jer je osvojio najviše glasova, no i ne zašto policija dopušta uznemirivanje gra?ana, pa je prozvao i ministra unutarnjih poslova, jer nije vodio ra?una o tome da prosvjed nije unaprijed najavljen. Mesi? je osudio i odlazak Jadranke Kosor u Mostar gdje je obe?avala novac te je rekao da Hrvati na podru?ju Republike Srpske dobivaju samo 1% od ukupnog novca koji dolazi u BiH. Taj posjet Mostaru bio je u funkciji izborne utrke i nije bio korektan rekao je Mesi?.

Stjepan Mesi? (predsjedni?ki kandidat): Kao što nije ni korektno da se na Vladina mjesta lijepe plakati njihove kandidatkinje što je samo dokaz da je vlada pla?ala izbornu kampanju HDZ-ove kandidatkinje.

Novinar (Mario Harapin): Mesi?ev stožer je rekao da je do sada potrošeno 3,3 milijuna kuna plus PDV te isti?u da je suparni?ki stožer potrošio kudikamo više novca. Tvrde da Mesi? ima kra?e spotove i po emitiranju pla?aju 15.000 kuna, a Jadranka Kosor ima gotovo dvostruko duže spotove pla?a ih po 45.000 kuna. U drugome krugu izborne utrke Mesi? je rekao da ne?e organizirati velike predizborne skupove te da o?ekuje znatno više od 50% potpore bira?a.