Novosti

Naslov:

Dnevnik

Izvor:

HRT

Datum:

05/01/2005

HRT 1, 04.01.2005., 19:30
Emisija: Dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje:1:30 min

Novinar (Zoran Šprajc): Predsjednika DIP-a Ivicu Crni?a smo zamolili da komentira tvrdnja Borisa Mikši?a kako je najve?ih problema bilo u Mostaru.

Ivica Crni? (predsjednik DIP-a): Ja o tome ne mogu ništa re?i. Ja sam ?uo te njegove izjave putem medija ali DIP nije dobilo niti jednu konkretnu primjedbu gospodina Mikši?a, da se tamo nešto dogodilo kako bi smo mi mogli reagirati. Mi ne možemo na paušalne ocijene reagirati.

Novinar (Hrvoje Kel?ec): To zna?i da prije poziva ljudima da se okupe na glavnim gradskim trgovima gospodin Mikši? nije iskoristio sva pravna sredstva koja mu stoje na raspolaganju ili.

Ivica Crni? (predsjednik DIP-a): Ne nije iskoristio pravna sredstva i to je ono što zapravo treba zabrinjavati. Zašto gospodin Mikši? ako ima konkretne dokaze nije rekao na tom mjestu ovdje je bilo pogrešaka to je mogao u?initi. DIP bi ne samo njemu nego svakom kandidatu dalo mogu?nost da se to provjeri.

Novinar (Hrvoje Kel?ec): Do kada je rok do kada bi gospodin Mikši? mogao podnijeti sve te prigovore.

Ivica Crni? (predsjednik DIP-a): On u odnosu na rad bira?kih odbora to mora u?initi u roku 48 sati dakle ona radnja koju je on smatrao nezakonitom treba biti osporena u roku 48 sati. Za sada mi takvih konkretnih prigovora naime nismo dobili. Naime ono što ja naglašavam smeta me da se o izborima govori paušalno, da se nabacuje blatom na jedan veliki broj ljudi koji rade svoj posao korektno i profesionalno, a da se zapravo ne daju nikakvi dokazi.