Novosti

Naslov:

Dnevnik

Izvor:

HRT

Datum:

05/01/2005

HRT 1, 04.01.2005., 19:30
Emisija: Dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje:1:40 min

Novinar (Zoran Šprajc): Tre?i kandidat koji je ispao iz daljnje izborne utrke Boris Mikši? od policije ?e dobiti prekršajnu prijavu. Mikši? je sino? organizirao prosvjed na Trgu bana Jela?i?a na kojem se okupilo oko 2000 njegovih pristaša. Prosvjednici vo?eni Mikši?em tvrdili su kako su rezultati prvog izbornog kruga namješteni. Policija ?e prijavu protiv Mikši?a podnijeti, jer prosvjed prethodno nije najavio.Mikši? je izjavio kako je zadovoljan mirnim prosvjedom u nekoliko hrvatskih gradova jer oni dokazuje kako kažu da su ljudi nezadovoljni situacijom u Hrvatskoj i rezultatima izbora. Najavio je i novi prosvjed.

Novinarka (Ružica Reni? Andrijani?): Boris Mikši? predao žalbu Ustavnom sudu kojom traži ponavljanje izbora, odluku suda o?ekuje u ?etvrtak. Premda se nada kako ?e ona biti pozitivna kaže kako ?e podatke o svim nepravilnostima na izborima kao i planove za svoju politi?ku budu?nost objaviti na prosvjedu u petak.

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat):Ja ?u na?i na?ina forme i na?in na koji se mogu uklju?iti politi?ki život ove zemlje bez obzira je li to gradona?elnik grada Zagreba ili nova politi?ka stranka.

Novinarka (Ružica Reni? Andrijani?): Reagiraju?i na izjavu predsjednika Sabora Vladimira Šeksa koji ga je u emisiji "Otvoreno" posredno povezao sa predsjedni?kim kandidatom Ivi?em Pašali?em, Mikši? je istaknuo kako Pašali?a uop?e ne poznaje. Mikši? isti?e kako je legalist te kako ne želi da se njegovi mirni prosvjedi pretvore u demonstracije. Ogra?uje se od prosvjednika koji su sino? otišli pred sjedištem HDZ-a i stan predsjednika Mesi?a.