Novosti

Naslov:

Dnevnik

Izvor:

HRT

Datum:

05/01/2005

HRT 1, 04.01.2005., 19:30
Emisija: Dnevnik
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje:1:30 min

Novinar (Zoran Šprajc): U protivni?kom taboru tvrdi da je prvi krug dokazao kako aktualni predsjednik Stjepan Mesi? nije nepobjediv. HDZ-ova kandidatkinja Jadranka Kosor uvjerena je u pobjedu i najavljuje ?vrstu i oštru kampanju.

Novinar (Josip Šari?): Unato? slabom odazivu više je glasa?a glasovao protiv Stjepana Mesi?a nego za njega. Za njihove glasove ?u se ja boriti i to svojim dosadašnjim radom vra?anjem dostojanstva predsjedni?ke funkciji, borbom za državne i nacionalne interese rekla je Jadranka Kosor i naglasila da je uspjela u?i u drugi krug unato? aferama na koje kao potpredsjednica Vlade nije mogla utjecati Iako je isprika izostala sada ne?e odbiti su?eljavanje sa Stjepanom Mesi?em.

Jadranka Kosor (predsjedni?ka kandidatkinja): Ali sada je potpuno druga situacija sada smo jedan na jedan i naravno sada je moja obaveza u?i u studijo ili bilo gdje drugdje i su?eliti se s njim argumentima.

Novinar (Josip Šari?): Kosor ?e od Vlade zatražiti da osnuje Fond za naknadu štete umirovljenicima te ubrza otvaranje poduzetni?kih zona, od INE traži da dodatno smanji cijene goriva.Odbacila je tvrdnje Borisa Mikši?a o nekakvom dogovoru svojega i Mesi?evog stožera o izbornim rezultatima i uputila ga da sve riješi u DIP-u. Smatra kako mnogi nisu shvatili da su mediji u izbornoj no?i objavljivali procjene, a ne službene rezultate.

Jadranka Kosor (predsjedni?ka kandidatkinja): Svatko je govorio o nekim svojim anketama to je vjerojatno unijelo zabunu kod jednog djela ljudi. Mislim da je važno to danas razjasniti da se to ne bi potezalo kao trakavica i to naravno moram sada vrlo jasno re?i to ponovo može štetiti samo meni.

Novinar (Josip Šari?): Kosor vjeruje da može privu?i Mikši?eve bira?e unato? razlikama u nekim stajalištima Na novinarsko pitanje ponovila je svoj stav o zabrani poba?aja.

Jadranka Kosor (predsjedni?ka kandidatkinja): Ja sam vam odgovorila na to pitanje. Život se ta mene štiti od za?e?a do prirodne smrti predlažem o tom pitanju raspisivanje referenduma. Budu?i da se najve?i dio hrvatskog stanovništva gra?ana Republike Hrvatske izjašnjava katolicima

Novinar (Josip Šari?): Jadranka Kosor o pojedinostima nastavka svoje kampanje nazvala je poslovna tajna ocijenivši da ?e utrka do 16 sije?nja biti vrlo ?vrsta i odlu?na