Novosti

Naslov:

24 sata

Izvor:

Nova TV

Datum:

05/01/2005

Nova TV, 04.01.2005., 19:00 h
Emisija: 24 sata
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 1 minuta i 25 sekundi


Novinarka (Jasmina Grui?): Kampanju su me?usobnim prepucavanjima ali i odgovorima na Mikši?eve optužbe nastavili Jadranka Kosor i Stjepan Mesi?.

Novinar (Petar Vlahov): Zbog sumnji u neregularnost prebrojavanja glasova, Boris Mikši? zadovoljštinu treba potražiti u Državnom izbornom povjerenstvu, poru?uje HDZ-ova kandidatkinja svom doju?erašnjem glavnom konkurentu za drugi krug.

Novinarka (Tatjana Kraja?): Za Mikši?evo razo?arenje kona?nim izbornim rezultatima, tvrdi Jadranka Kosor, krivi su mediji. Mikši? se, nastavlja, vodio rezultatima koji su se temeljili tek na anketama, a ne na pravim brojkama izbornog povjerenstva.

Jadranka Kosor (predsjedni?ka kandidatkinja): Mislim da je važno to danas razjasniti da se to ne bi potezalo kao trakavica i to, naravno, moram sad vrlo jasno re?i, to, naravno, ponovno može štetiti samo meni.

Novinarka (Tatjana Kraja?): Iako joj je Mikši? poru?io kako se ne namjerava sastati s njom, Kosor se još uvijek nada susretu s njim.

Jadranka Kosor (predsjedni?ka kandidatkinja): Ja sam rekla da ?u se boriti za glasove svih onih koji nisu dali potporu Stipi Mesi?u.

Novinarka (Tatjana Kraja?): Kosor je najavila oštru i ?vrstu kampanju. Spremna je, kaže, na su?eljavanje s Mesi?em iako joj se nije ispri?ao. Uz poruku kako je za zabranu poba?aja, ali i za referendum o tom pitanju, te kako je od Vlade zatražila žurno donošenje zakona o braniteljskom fondu, nastavila je kampanju. Apelirala je i na INA-u.

Jadranka Kosor (predsjedni?ka kandidatkinja): Tražim od INA-e, zapravo, da dodatno smanji i cijene motornih benzina, dieselskih goriva i loživog ulja uzimaju?i u obzir tešku ekonomsku situaciju gra?ana, ali i povoljne okolnosti koje su nastale novim carinskim tarifama.

Novinarka (Tatjana Kraja?): Kosor je nastavila i obra?un s Mesi?em. Njegove izjave kako je on predsjednik za 21. stolje?e, a sve ostalo je korak unazad, nazvala je ponovljenom retorikom Ivice Ra?ana s parlamentarih izbora.