Novosti

Naslov:

Nije isklju?eno da se kandidiram za karlova?kog gradona?elnika

Izvor:

Karlova?ki list

Datum:

05/01/2005