Novosti

Naslov:

24 sata

Izvor:

Nova TV

Datum:

05/01/2005

Nova TV, 04.01.2005., 19:00 h
Emisija: 24 sata
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 4 minute i 20 sekundi


Novinar (Petar Vlahov): Gost 24 sata ve?eras je predsjedni?ki kandidat Boris Mikši?. Nova TV vas je prva ugostila kao najve?u zvijezdu i najve?e iznena?enje ovog prvog kruga predsjedni?kih izbora. Zadovoljstvo se kod vas ipak pretvorilo u borbu da dokažete prijevaru. Vjerujete li da ?ete dokazati da su vas pokrali, i što ako u tome ne uspijete?

Boris Mikši?: Pa, danas smo predali žalbu, dakle, Ustavnom sudu i nadam se da ?emo u roku od 48 sati imati njihovu odluku. Ja mislim da, i zaista se nadam da ?e ta odluka biti pozitivna, jer, zaista, ovi izbori su bili neprimjerni, i došlo je do velikih podvala.

Novinar (Petar Vlahov): Znate li koliko ?e Hrvate koštati novi izbori?

Boris Mikši?: Negdje oko 60 milijuna kuna. Kažu tako nekako, to je ogromno.

Novinar (Petar Vlahov): Jeste bili pripremili novac za drugi krug?

Boris Mikši?: Imam nešto u rezervi.

Novinar (Petar Vlahov): Dobro. Je li vam se osje?aj da ste blizu politike osladio, evo, ?uli smo ve?eras u prilogu u emisiji da namjeravate i dalje ostati u politici?

Boris Mikši?: Je, ?ujte, ova situacija sa predsjedni?kim izborima još nije gotova, dakle, još uvijek o?ekujem i nadam se da ?e ovi izbori biti poništeni. Ukoliko budu poništeni, da ako se budu raspisali novi izbori da sigurno prolazim u prvom krugu, da sigurno ra?unam na nekih šezdeset posto.

Novinar (Petar Vlahov): Dobro. Najavili ste bili da ?ete se boriti za mjesto gradona?elnika Zagreba.

Boris Mikši?: To je ukoliko do?e baš do toga da ne mogu i?i dalje.

Novinar (Petar Vlahov): Osnovali biste vlastitu stranku, zapravo?

Boris Mikši?: Tako je, planiram osnovati vlastitu stranku i kandidirati se na lokalnim izborima.

Novinar (Petar Vlahov): Jadranka Kosor i Stjepan Mesi? poru?uju vam da neka svoje dvojbe riješite kroz institucije, a ne na ulici. "Gong" vam, pak, poru?uje da je neprimjereno uspore?ivati Hrvatsku s Ukrajinom. Jeste li svjesni da radite štetu Hrvatskoj prema vani, prema Europi?

Boris Mikši?: ?ujte, to je volja naroda, ovo što se doga?a danas. Ljudi su nesretni, nezadovoljni, osje?aju se prevarenima. Ja sam im jedina nada, i zbog toga sam imao toliko podrške u narodu, baš zbog toga što sam bio pošten, što sam zastupao njihove interese, i ja ?u se boriti do zadnje kapi krvi.

Novinar (Petar Vlahov): Zašto zaslužuje Hrvatska da se uspore?uje sa Ukrajinom?

Boris Mikši?: Zaslužuje u tom smislu da su ljudi bili prevareni, kao što su bili prevareni i ljudi u Ukrajini.

Novinar (Petar Vlahov): Recite mi, kako namjeravate to dokazati? Mislim, Ustavni sud vjerojatno ?e se držati DIP-ovih rezultata i za sve ove dosadašnje propuste ne?e smatrati da su toliko relevantni da bi presudio u vašu korist?

Boris Mikši?: Evo, vidite, vi ve? sada o?ekujete neki definitivni rezultat, a ja ne o?ekujem, dakle, ako postoji pravda u ovoj zemlji, da ?e u tom slu?aju Ustavni sud dati svoju presudu u korist nezavisnog kandidata Borisa Mikši?a. Mislim da smo mi to dobro obrazložili, moji savjetnici, moji odvjetnici, i da tu nema što. Ustav je jedna stvar, to je konkretno, i mislim da ja pobje?ujem, da se izbori moraju poništiti.

Novinar (Petar Vlahov): Nastavljate li sa prosvjedima?

Boris Mikši?: Mi smo najavili, ne jedan prosvjed, nego jedan miran skup ljudi na Trgu bana Jela?i?a u 20 sati u petak, gdje ?emo onda narodu objaviti koje su to naše odluke o daljnjem sudjelovanju u politici.

Novinar (Petar Vlahov): Na ?ije glasove konkretno ra?unate kada bi se, recimo, izbori ponovili i kada biste vi ušli u drugi krug?

Boris Mikši?: Ja mislim da bih prošao prvi krug sa 60 posto glasova.

Novinar (Petar Vlahov): Na ?ije glasove ra?unate u eventualnim ponovljenim izborima?

Boris Mikši?: Iz svih slojeva društva.

Novinar (Petar Vlahov): Dakle, i od Stjepana Mesi?a i od Jadranke Kosor?

Boris Mikši?: Apsolutno. Pa, vidite što se dešava, HDZ, ja sam kao jedna osoba pobijedio ?itavu stranku, da me nisu prevarili za ovih pet posto glasova što su mi ih uzeli...

Novinar (Petar Vlahov): Jeste li vi desni?ar ili ljevi?ar?

Boris Mikši?: Ja sam baš u samom centru, jer je u interesu jednog nezavisnog kandidata da bude fleksibilan, da možemo i?i malo lijevo, malo desno, dakle, biti negdje u centru.

Novinar (Petar Vlahov): 1991. ste bili u HDZ-u, a ja ?u vas još nešto podsjetiti da ste i nama rekli u svojim obra?anjima da je, zapravo, formula uspjeha vlastiti novac.

Boris Mikši?: To je, zato sam i financirao svoju kampanju i zbog toga mi ljudi vjeruju, jer ja nemam nikakvih materijalnih o?ekivanja od tog posla, ja ?u se boriti za interese naroda i za bolji život ljudi u Hrvatskoj.

Novinar (Petar Vlahov): Bili ste ?lan HDZ-a?

Boris Mikši?: Bio sam ?lan HDZ-a, mislim, godinu-dvije, 1991.-1992., kada smo svi bili ?lanovi HDZ-a. Izašao sam...

Novinar (Petar Vlahov): Ja nisam tada bio ?lan HDZ-a.

Boris Mikši?: Pa dobro, onda vi niste, ali ve?ina nas, naro?ito onih koji su živjeli u Americi u to vrijeme, pomagali smo koliko smo više mogli, humanitarna pomo?, tako da, kad sam shvatio što se radi unutar HDZ-a, i kada sam postao po?asni konzul, ja sam izašao iz stranke, jer mislim da to nije u interesu Hrvatske da budem strana?ki opredijeljen.

Novinar (Petar Vlahov): Što kažete na to, neki kažu da Hrvatima niste pokazali pravo lice, da zapravo imate jedno lice u Americi, da ovdje imate drugo lice, da, zapravo, nemate program, da ste ljudima više obe?avali nego li što bi mogli ostvariti?

Boris Mikši?: Evo, vidite, to je novi "Nacional", gdje piše da imam dva lica, a dva lica su vam u stvari ameri?ki san i hrvatski san. To su vam ta dva lica. Ja se zahvaljujem na ovom ?lanku, ali hrvatski san tek po?inje, a ameri?ki san je dosanjan.

Novinar (Petar Vlahov): Je li istina da ste okrenuli le?a nekim svojim prijateljima koji su bili na vlasti, recimo, Stjepanu Tu?manu?

Boris Mikši?: U stvari, nisam. Ja sam Stjepanu Tu?manu dosta pomogao u njegovoj karijeri. Evo tu je pismo koje je "Domovina" poslala MORH-u, to je potpisano, i u pismu kažu da se "Domovina" odri?e tog posla jer nisu imali novca da plate za uvoz te robe koja je ?ekala u nekom skladištu. Prema tome, posao je potpuno legalan...

Novinar (Petar Vlahov): Vi mislite da su papiri ?isti?

Boris Mikši?: Apsolutno, pa gledajte, sve je crno na bijelom.

Novinar (Petar Vlahov): Gospodine Mikši?u, ja vam se zahvaljujem što ste izdvojili vrijeme da gostujete u našoj emisiji i želimo vam, o?ito, i dalje uspješnu politi?ku karijeru.

Boris Mikši?: Hvala vam lijepa.