Novosti

Naslov:

24 sata

Izvor:

Nova TV

Datum:

05/01/2005

Nova TV, 04.01.2005., 19:00 h
Emisija: 24 sata
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 1 minuta i 10 sekundiNovinar (Petar Vlahov): Od agencije "GFK", koja je za Novu TV radila exit pool još smo jednom potražili objašnjenje razlike izme?u exit pool-a i DIP-ovih podataka.

Dr. Igor Matutinovi? (direktor agencije "GFK"): U naš uzorak nije bila uklju?ena dijaspora, koja je ve?i dijelom, circa 60 posto glasala za gospo?u Kosor, i, zatim, lošiji odaziv ispitanika nižeg obrazovanja u našem anketiranju, a upravo su ti ispitanici nižeg obrazovanja ve?im dijelom glasali za gospo?u Kosor, nego za gospodina Mikši?a. U svakom slu?aju, to bih htio još jednom naglasiti, da rezultati exit poola svih agencija koje su radile u ovim predsjedni?kim izborima su procijene, i, pravi, ispravni rezultati, odnosno to?ni rezultati su oni koje objavljuje Državno izborno povjerenstvo.