Novosti

Naslov:

Mikši?: Poštivat ?u odluku Ustavnog suda

Izvor:

HINA

Datum:

05/01/2005

PLIT , 5. sije?nja 2005. (Hina) - Boris Mikši? izjavio danas da ?e poštivati odluku Ustavog suda u vezi sa žalbom koju je uputio zbog uo?enih nepravilnosti u tijeku glasovanja na predsjedni?kim izborima. #L#

Na konferenciji za novinare u Splitu Mikši?evi suradnici pokazali su dva listi?a na kojima je zaokruženo njegovo ime, a koji, tvrde, uop?e nisu bili u pe?atiranim glasa?kim kutijama.

Najavio je da ?e u petak nave?er održati skup na zagreba?kom središnjem trgu, na kojem ?e se zahvaliti svima koji su ga podržavali u predsjedni?koj kampanji.

Rekao je da još nije odlu?io kako ?e dalje izgledati njegova politi?ka karijera i na koji ?e se na?in uklju?iti u lokalne izbore.

Odgovaraju?i na pitanje novinara kako komentira tekst u zadnjem broju "Nacionala" u kojem se navodi da je svoj životopis uljepšao za hrvatske prilike, da se hvalio lažnim patentima i prevario svoje partnere me?u njima i Stjepana Tu?mana, Mikši? je uz ostalo kazao da se "zna ?iji je Nacional, jer vrlo ?esto zastupa stajališta Stjepana Mesi?a".

Ve? su me jednom ocrnili, ali nikad nisu objavili dematij, rekao je.

(Hina) xmerc ysšh