Novosti

Naslov:

Aktualni 101

Izvor:

Radio 101

Datum:

04/01/2005

Aktualni 101, 03.01.2005., 18:00
Emisija: Aktualni 101
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 11:24 min

Ivica Crni?, predsjednik Državnog izbornog povjerenstva: Možemo re?i da je glasovalo 50,58% bira?a. Od toga je njih 48,92% dalo glas predsjedni?kom kandidatu Stjepanu Mesi?u, 20.30% predsjedni?koj kandidatkinji Jadranki Kosor.

Novinar (Alen Matoševi?): Priop?io je to šef Državnog izbornog povjerenstva, Ivica Crni?, nakon što su obra?eni rezultati sa 99,73% bira?kih mjesta u zemlji i inozemstvu. Mesi? i Kosorica snage ?e odmjerit u drugom krugu za 14 dana, a najve?e iznena?enje ovih izbora nezavisni je kandidat Boris Mikši?, koji je prikupio gotovo 18% glasova¸i plasirao se na tre?e mjesto.

Novinar (Dubravka Bratolji?): Aktualni predsjednik Stjepan Mesi? rezultate smatra svojom briljantnom pobjedom, te je uvjeren i u kona?nu pobjedu.

Stjepan Mesi?, predsjednik i predsjedni?ki kandidat: Zahvaljujem se najviše onima koji su meni poklonili glas, a to zna?i da su sigurno da Hrvatska ide pravim putem, da Hrvatska ide u one standarde koji vrijede u najrazvijenijem demokratskom dijelu Europe i svijeta.

Novinar (Alen Matoševi?): Kosorica je pak nakon sino?nje objave rezultata bila uvjerena kako je Hrvatska zrela da napokon dobije prvu predsjednicu.

Jadranka Kosor, predsjedni?ka kandidatkinja HDZ-a: Pa to je ono što sam ja, unato? svim ve?erašnjim najavama, o?ekivala i vjerovala. Evo, moj prvi cilj je ostvaren, ulazim u drugi izborni krug. Ja sam zadovoljna.

Novinar (Dubravka Bratolji?): Do ju?er gotovo anonimni Mikši? bio je vidno razo?aran nakon preokreta u zadnjim satima, jer je prema prvim rezultatima ulazio u drugi krug. Dapa?e, tvrdi da su izbori namješteni.

Boris Mikši?, neovisni predsjedni?ki kandidat: Rezultati su dogovoreni izme?u predsjednika Mesi?a i premijera Sanadera. Jadranka Kosor je žrtveno Janje. Ja sam im poremetio ishod tih izbora i zato se slavilo u Mesi?evom stožeru kada se objavilo daje Jadranka Kosor pobijedila Borisa Mikši?a.

Novinar (Alen Matoševi?): Mikši? je uputio zahtjev Državnom izbornom povjerenstvu za novim prebrojavanjem glasova uz njegove pregovara?e, podnijevši i prigovor što njegovim predstavnicima nije bilo dozvoljeno promatranje prebrojavanja glasova. Mikši?ev prigovor povjerenstvo je odbacilo kao neosnovano, jer kako re?e šef mu, Ivica Crni?, prebrojavanje glasova mogu prema zakonu promatrati predstavnici politi?kih stranaka koje imaju kandidate, nevladine udruge i strani promatra?i. Nezavisni predsjedni?ki kandidati mogli su, pak, za promatranje angažirati nevladine udruge.

Ivica Crni?, predsjednik Državnog izbornog povjerenstva: Unato? ?injenici da izborni stožer, njegov, upravo od strane Državnog izbornog povjerenstva bio upu?en na mogu?nost da na taj na?in osigura promatranje izbora i rada Državnog izbornog povjerenstva, on to nije u?inio. Naprotiv, žali se.

Novinar (Dubravka Bratolji?): Mikši? je stoga najavio žalbu Ustavnom sudu, koje pak mora u zakonskom roku od 48 sati utvrditi legitimnost izbora. Razo?arani hrvatsko-ameri?ki biznismen na kraju je pozvao gra?ane da se ve?eras mirno okupe na glavnim trgovima u svih gradova Republike Hrvatske.

Novinar (Alen Matoševi?): I dok o prosvjeduje, vode?i dvojac ve? se sprema za finalni obra?un. Stipe je ve? u svojevrsnom su?eljavanju tijekom sino?njeg TV prijenosa pozvao gra?ane da izi?u na drugi krug izbora.

Stjepan Mesi?, predsjednik i predsjedni?ki kandidat: I one koji su ostali u svojim ku?ama jer su bili sigurni da ?u ja pro?i u prvom krugu, da iza?u na izbore. I iza?i ?e na izbore. ?ak i mnogi koji su danas glasovali za druge.

Novinar (Dubravka Bratolji?): Mesi? kaže da je su?eljavanje sa Jadrankom želio i ranije.

Jadranka Kosor, predsjedni?ka kandidatkinja HDZ-a: Kažem da ?e kampanja sasvim sigurno biti druga?ija, kao što znate, sad naš ?eka su?eljavanje, gospodina Mesi?a i mene, idemo jedan na jedan i to je sada jedna sasvim druga?ija kampanja.

Novinar (Alen Matoševi?): Pa su se malo dohvatili i prije vremena:

Stjepan Mesi?, predsjednik i predsjedni?ki kandidat: Gdje je tko bio dok se branila Hrvatska?

Jadranka Kosor, predsjedni?ka kandidatkinja HDZ-a: Radila sam svoj posao iz podruma, iz skloništa u Juriši?evoj ulici, u Šubi?evoj ulici, u Zagrebu, prema tome, radila svoj posao kao novinarka Hrvatskoga radija. Ali nisam ja nikada izjavila da nismo nikad ratovali sa Crnom Gorom.

Stjepan Mesi?, predsjednik i predsjedni?ki kandidat: Ja nisam bio u skloništu, ja sam bio na prvim crtama.

Novinar (Dubravka Bratolji?): I iako su podbacili bira?i i Mesi?a i Kosorice, prvi lošim odazivom, a drugi i lošim odazivom i glasanjem za Mikši?a, više razloga za brigu ima Jadranka

Jadranka Kosor, predsjedni?ka kandidatkinja HDZ-a: Pa to je za jednu analizu, ne znam, nisam sigurna što je uzrok tome .Naravno da ?emo mi analizirati, prije svega, kako su reagirali, odnosno kako su glasali tradicionalno HDZ-ovi bira?i.

Novinar (Alen Matoševi?): Šanse za Jadrankinu pobjedu svi smatraju minimalnim, a oni su nikakvi ako poraženi kandidati ne pozovu svoje bira?e da joj daju glas. No, iako je premije Sanader izjavio kako o?ekuje da svi koalicijski partneri podrže Jadranku, manjinski zastupnici Šemso Tankovi? i Milorad Pupovac podržat ?e Mesi?a. Predsjednik SDSS-a kaže da Sanaderov istup nema smisla.

Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a: Da je to HDZ imao na pameti, to je onda morao najprije uvjetovati ?ur?i Adleši?, koja je doista koalicijski partner HDZ-a. Mi dajemo vanjsku podršku parlamentu, mandatu premijera Sanadera. I drugo, da bi smo naravno mogli govoriti o eventualno podršci HDZ-ovom kandidatu, o tome je trebalo razgovarati puno prije nego što ej HDZ odlu?io koga ?e imati za predsjedni?kog kandidata.

Novinar (Dubravka Bratolji?): Pupovac kaže da ga nitko ne može sprije?iti da podrži Mesi?a. Dapa?e, žali što sve nije završeno sino?.

Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a: Drugi krug izbora, kad ga ve? imamo, ne?e biti ni toliko zanimljiv, ni toliko neizvjestan, jer je zapravo predsjednik Mesi? defakto pobijedio.

Novinar (Alen Matoševi?): Dva su problema izbila u prvi plan nakon izbora, loš izborni zakon i ponašanje medija, posebno javne televizije. Predsjednik Državnog izbornog povjerenstva, Ivica Crni?, obrušio se na medije koji su kršili izbornu šutnju i, kaže, nemoralno objavljivali procjena rezultata na temelju kandidata. Time je, veli, kod bira?a stvorena zbrka i privid da postoje razli?iti podaci o izvornim rezultatima. No, zakonske odredbe o izbornoj šutnji do pola no?i svakako bi, ?ini se Crni?u, trebalo mijenjati. Strašno mu je, veli, žao, što javnosti nije mogao pokazati ekran na kojem su se svake minute mijenjali podaci koji su stizali sa terena.

Ivica Crni?, predsjednik Državnog izbornog povjerenstva: To je fantasti?no. I to je bila jedna dobra utakmica, gdje se gledalo, ho?e li biti prvog kruga, ne?e li biti drugog kruga, tko ?e biti onaj drugi koji ?e se su?eliti sa onim koji pobje?uje ako bude drugog kruga, dakle, bilo je bolje od bilo kojeg sportskog natjecanja.

Novinar (Dubravka Bratolji?): Povodom kršenja izborne šutnje i objavljivanja agencijskih procjena izbornih rezultata, a marginalizirane objave službenih rezultata, Crni?evo je povjerenstvo poslalo prosvjedno pismo glavnom ravnatelju Hrvatske Radiotelevizije, Mirku Gali?u. Isto je u?inio i GONG zbog ne emitiranja konferencije za novinare Izbornog povjerenstva u pono?,, ?ime je, kaže, diskriminiran jedini službeni izvor informiranja.

Novinar (Alen Matoševi?): S Prisavlja za sad nema odgovora na optužbe kontra javne televizije, a oglasili su se povodom postupka svoje novinarke, Tatjane Munižabe, koja je u izravnom prijenosu nakon proglašenja izbornih podataka Mesi?u uvalila paštetu, aludiraju?i na njegovu spiku da bi ?ak i iz nje mogao isko?iti jedan kandidat, tj. Jadranka Kosor. Zbog tog neprimjerenog ?ina pokrenuto je utvr?ivanje odgovornosti novinarke Munižabe, koja je suspendirana do kraja postupka, nakon kojeg ?e se odrediti disciplinska mjera propisana aktima HRT-a, kaže se u priop?enju iste ku?e.

Novinar (Dubravka Bratolji?): Za promjenu izbornog zakona zauzeo i premijer Sanader, jer je, podsjetimo, izborna šutnja trebala trajati do pono?i, ali nisu predvi?ene nikakve sankcije za njeno kršenje, pa su to mediji mrtvo hladno i ?inili. Koliko je zakon loš pokazuje i podatak da je ?ak troje kandidata na izborima dobilo manje od 10 000 glasova, koliko su trebali potpisa za kandidaturu.

Novinar (Alen Matoševi?): Ve?ina analiti?ara slaže se da aktualni predsjednik nije pobijedio u prvom krugu zbog slabog odaziva bira?a. Prema mišljenjima analiti?ara Gorana ?uvara, sa zagreba?kog Fakulteta politi?kih znanosti, izbori su pokazali da je demokratski proces u Hrvatskoj došao u vrlo stabilnu situaciju.

Goran ?uvara, politi?ki analiti?ar: Glavna su obilježja mali odaziv, HDZ koji nije uspio mobilizirati svoje bira?e iz 2003. i iznena?enje Borisa Mikši?a, zapravo, prvi put se protestni glasovi tako jasno grupirali na jednog kandidata.

Novinar (Dubravka Bratolji?): Više je uzroka slabog odaziva:

Goran ?uvara, politi?ki analiti?ar: Jedan je svakako zasi?enost politikom, drugi je to što se predsjedni?ki izbori odvijaju van, ne simultano sa parlamentarnim izborima, onda je odaziv na tim predsjedni?kim izborima uvijek manji, izvjesnost koja se cijelo vrijeme protezala u izbornoj kampanji o tome tko je glavni favorit i glavni kandidat i možda ovaj tajming oko novogodišnjih blagdana, ja mislim da su doprinijeli tom malom izboru.

Novinar (Alen Matoševi?): ?uvarova kolegica, Marijana Grbeša, smatra da je Mikši? najve?i pobjednik izbora, dok Mesi?ev rezultat smatra neuspjehom njegova izbornog stožera, koji nije uspio kapitalizirati prednost koju je aktualni predsjednik imao.

Marijana Grbeša, politi?ka analiti?arka: Izgubiti sa jedan ili dva posto razlike, samo zbog toga, zapravo, što niste dovoljno motivirali bira?e da iza?u na birališta i što niste proveli malo agresivniju kampanju, mislim da se ne može nazvati druga?ije nego šlamperaj.

Novinar (Dubravka Bratolji?): Strani mediji pokazali su iznimno veliko zanimanje za naše izbore, a gotovo svi naglašavaju da je Mesi? zamalo pobijedio ve? u prvom krugu. Veliku pažnju posve?uju uspjehu Borisa Mikši?a, slabom odazivu, kao i ?injenicu da ?e se u drugom krugu su?eliti dva pro-europska kandidata.