Novosti

Naslov:

24 sata

Izvor:

Nova TV

Datum:

04/01/2005

Nova TV, 03.01.2005., 19:00 h
Emisija: 24 sata
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 2 minute i 25 sekundi

Novinar (Petar Vlahov): Hrvatska ?e predsjednika ipak dobiti u drugom krugu. Od no?ašnje objave privremenih, neslužbenih izbornih rezultata brojke o izbornim uspjesima i neuspjesima trinaest kandidata tek su se neznatno promijenile.

Novinarka (Jasmina Grui?): U drugom krugu hrvatski ?e državljani birati izme?u Stjepana Mesi?a i Jadranke Kosor.

Novinar (Petar Vlahov): Sino?nje slavlje u izbornom stožeru Borisa Mikši?a iza pono?i je preraslo u žestoka optuživanja.

Novinarka (Jasmina Grui?): Najve?e iznena?enje prvog kruga, Boris Mikši?, sada tvrdi da je prevaren. Traži ponovno prebrojavanje glasova ili poništenje izbora.

Novinarka (Tatjana Kraja?): U Hrvatskoj se ponavlja Ukrajina, optužio je Boris Mikši?.

Boris Mikši?: Ovo je dobar primjer namještenih izbora, dakle, nepravde hrvatskom narodu, jedne ogromne prevare, koja se odvija pred našim o?ima.

Novinarka (Tatjana Kraja?): Uložio je prigovor državnom izbornom povjerenstvu, i to zato što njegovom predstavniku nije bila dopuštena kontrola prebrojavanja glasova. Kaže i kako posjeduje podatak o navodnoj manipulaciji s glasa?kim listi?ima u Mostaru.

Boris Mikši?: Izbori nisu završeni, i ja ?u se boriti do zadnje kapi krvi, jer mislim da je to moj dug hrvatskom narodu.

Novinarka (Tatjana Kraja?): Rezultati su dogovoreni izme?u Stipe Mesi?a i Ive Sanadera, ali sam im ja, nastavlja Mikši?, pomrsio planove.

Mi?o Ljubenko (pravni zastupnik Borisa Mikši?a): Rekli su nam da se ju?er dogodila pretvorba i privatizacija izbora, gdje su prva dva kandidata od velikih stranaka privatizirali prebrojavanje i, na kraju, pretvorili to u svoje vlasništvo.

Boris Mikši?: I, zato je bilo slavlje u Mesi?evom stožeru, kada se najavilo da je gospo?a Kosor ušla u drugi krug, jer ja sam njemu preopasan protivnik.

Novinarka (Tatjana Kraja?): Mikši? odbija poziv na kavu Jadranke Kosor, jer, kaže, zna što se iza toga krije.

Boris Mikši?: Ona je zainteresirana za moje glasa?e za taj drugi krug, me?utim, ja, u stvari, sugeriram na svoje glasa?e da ostaju uz mene.

Novinarka (Tatjana Kraja?): Svoje pristaše je pozvao da se ve?eras mirno okupe na gradskim trgovima diljem zemlje u 20 sati. Na taj bi na?in, kaže, trebali poduprijeti zahtjev za ponovnim prebrojavanjem glasova.