Novosti

Naslov:

24 sata

Izvor:

Nova TV

Datum:

04/01/2005

Nova TV, 02.01.2005., 18:45 h
Emisija: 24 sata
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 2 minute i 50 sekundi


Novinarka (Mirjana Hrga): Evo, ovo su prvi neslužbeni rezultati ankete koju je za Novu TV provela agencija Gfk. Rije? je o izlaznoj anketi poznatijoj kao Exit Pool. Dakle, Stjepan Mesi? zasada dobiva 48,7 posto, Mikši? 19,1 posto i Kosor 16,5 posto. Idemo pogledati kako su prošli ostali kandidati, posebice favoriti ovih izbora. Gospodine Svetopetri?u, dobra Vam ve?er!

Mr. Sc. Dinko Svetopetri?: Dobra ve?er.

Novinarka (Mirjana Hrga): Dobro došli u emisiju "24 sata". Prije toga ?emo samo re?i da je prema posljednjim rezultatima državnog izbornog povjerenstva do 16 sati glasalo 42 posto bira?a što je ?ak 14 posto manje nego prije pet godina. Gospodine Svetopetri?u, ja predlažem da nam režija sada pusti grafiku kako bismo, dakle, dobili sada i tu sliku i ostalih kandidata kako su prošli. Molim režiju, dakle, taj prikaz pa ?emo onda, usput, odmah i prokomentirati. Dakle, iz ovoga je evidentno da su samo tri kandidata prošla taj prag od pet posto. Slijede?a po redu je ?ur?a Adleši? sa 3,2 posto. Možete li nam prokomentirati na?in i metodologiju kojom ste došli do ovih rezultata?

Mr. Sc. Dinko Svetopetri?: Dakle, po prvi put u Hrvatskoj danas je provedeno istraživanje takozvano Exit pool metodom, metodom izlazne ankete kojom se, u stvari, dobivaju najto?niji neslužbeni podaci izbora. Exit pool proveli smo danas na uzorku od dvadeset tisu?a bira?a iz cijele Hrvatske, zna?i po svim županijama. Rije? je o, naravno, reprezentativno nacionalnom uzorku. Podatke smo prikupili na 196 izbornih to?aka, zna?i u neposrednoj blizini samih birališta mi smo oformili takozvana GFK-ova birališta i nakon službenog glasovanja na biralištu gra?ani su bili pozvani od naših vanjskih suradnika da pristupe GFK biralištu, da sami ispune naš paralelni glasa?ki listi? i ubace ga u GFK kutiju. I nakon takvih svakih provedenih paralelnih deset glasovanja naš vanjski suradnik je otvorio kutiju i elektronskim putem poslao kodirane informacije u našu analiti?ku centralu, gdje su se podaci automatski dodavali bazi i izra?unali rezultati.

Novinarka (Mirjana Hrga): Istraživanja pokazuju, dosadašnja, dakle, da u razdoblju od 18 do 19 sati svega oko dva posto bira?a izlazi na birališta. Dakle, ovi rezultati ?e se možda još malo mijenjati. Prema vašem iskustvu, kolika su odstupanja od onoga što vi procjenjujete?

Mr. Sc. Dinko Svetopetri?:Zna?i, ovdje je rije? o nacionalno reprezentativnom uzorku i pri ovako velikom uzorku od 20 tisu?a stanovnika, standardnu grešku ra?unamo na maksimalno do plus 0,7 posto, plus minus.

Novinarka (Mirjana Hrga): 0,7 posto. Ako ?e i ovoga puta biti tako, to zna?i da Hrvatska šesnaestoga ide u drugi krug predsjedni?kih izbora sa gospodinom Mikši?em i Mesi?em.

Mr. Sc. Dinko Svetopetri?: Da. Ono što, eventualno, može promjeniti su, rekli smo, ti dodatni bira?i koji su se pojavili na biralištima izme?u 18 i 19 sati i, eventualno, glasovi dijaspore.

Novinarka (Mirjana Hrga): Dijaspore, naravno, tako je. Treba sa?ekati sve rezultate i onda ?emo tek biti sigurni što se dogodilo na ovim izborima. Gospodine Svetopetri?u, hvala Vam lijepa.