Novosti

Naslov:

24 sata

Izvor:

Nova TV

Datum:

04/01/2005

Nova TV, 02.01.2004., 18:45 h
Emisija: 24 sata
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 3 minute i 55 sekundi


Novinarka (Mirjana Hrga): Iznimno mi je zadovoljstvo da ve?eras u studiju Nove TV možemo pozdraviti, nema sumnje, najve?e iznena?enje ovih izbora. Gospodine Mikši?u, hvala Vam lijepa što ste došli. Prije svega, ?estitke na ovom velikom, velikom rezultatu. Dakle, priznajete li i sami da ste najve?e iznana?enje ili ste vi i sami nekako o?ekivali da ?e se to dogoditi, bili sigurni? Sada možete ve? priznati.

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat): Pa ?ujte, da sam slušao premijera Sanadera ja bih odustao ve? davno prije jer je on nedavno bio u New Yorku na njegovom zadnjem putovanju tamo i kad su ga pitali, pošto sam ja iz iseljene Hrvatske, naravno, pitali su ga njegove prognoze, naravno. Tamo su ljudi zaista bili oduševljeni, uzbu?eni za mene, on je rekao: "Ma, on je outsider. On bi trebao biti sretan da ima jedan posto.". Evo vidite...

Novinarka (Mirjana Hrga): Kod nas outsideri odli?no prolaze. To se ve? pokazalo ve? i na prošlim izborima. Što mislite, sad šalu na stranu, što je presudilo? Ovo je iznimno visok postotak. Naravno, treba pri?ekati službene rezultate, ovo su prvi nepotpuni, ali...

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat): Ja mislim da je presudno bilo baš to što sam znao pogoditi što je volja naroda, što narod zaista želi. Dosta sam vremena proveo i u parlamentarnim izborima i sada. Dakle, išao sam po gradovima, po gradi?ima i po selima. Svuda smo mi išli i osjetili smo da narod zaista želi promjenu. I to je, mislim, i žele ?ovjeka to jest politi?ara koji se dokazao u ne?em drugom osim samo u politici. Ja se borim i mislim da sa svojim iskustvom nekako sam mogao uvjeriti taj naš narod da želim dobro, da želim bolju budu?nost za svakog gra?anina i da sam pošten s time da sam sam investirao u svoju kampanju. Dakle, svi troškovi kampanje su pla?eni iz vlastitog džepa.

Novinarka (Mirjana Hrga): Upravo se to smatra onim što je najviše presudilo u ovom vašem slu?aju. Kako se sad osje?ate? Jeste li uzbu?eni? Jeste li svjesni što se doga?a?

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat): Ovo je stvarno najuzbudljiviji, najdivniji dan u mom životu jer ipak je to moj narod, ipak je to moja domovina i da, evo, ?ovjek do?e, da te prihva?aju, da žele da se promjeni ovaj sistem kakav je danas sa ne?im novim i boljim. Mislim da je to ono za što sam se borio i velim, vidite i sami, uzbu?enje u mojem stožeru. Imam divne ljude koji me prate, koji mi pomažu.

Novinarka (Mirjana Hrga): Ako do?e do drugoj kruga, imate li ve? sada ideju kakva ?e vam, dakle, biti strategija nastupa ako se, dakle, pojavite u drugom krugu sa predsjedikom Mesi?em?

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat): Pa ja mislim da ?u morati nazvati gospodina Sanadera opet da mi on odredi strategiju, ali,u svakom slu?aju, nastavit ?emo sa istom energijom, sa istim žarom i pobjedit ?emo.

Novinarka (Mirjana Hrga): Evo, imam tu jedno malo, pa nije iznena?enje, ali mislim da je na vrijeme. Ovo ?emo na kraju emisije, na kraju emisije ?emo otvoriti. Dakle, ovo je vaša kuverta. Dakle, petnaestog, u jednoj od naših izbornih emisija, vi ste ovdje prognozirali kako ?e završiti ovi izbori pa je sada trenutak...

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat): Ne mogu su sjetiti.

Novinarka (Mirjana Hrga): Samo trenutak, ne možete se sjetiti? Evo, ja ?u vas podsjetiti što ste vi to zaokružili. Rekli ste ovako: Stjepan Mesi? - 38 posto, a sebi samom ste dali 31 posto. Evo, Stipe Mesi? 48,7 posto, vi 19,1 posto.

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat): Pa, još se može svašta promjeniti. To su rezultati do 16.00
sati. Moji ljudi su bili na izletima sa obiteljima, oni ?e tek sada glasovati, znate. To se još uvijek može promjeniti.

Novinarka (Mirjana Hrga): To?no. Sada tek glasa ona vaša dijaspora sa odgodom šest do devet sati isto?na i zapadna obala. Gospodine Mikši?u, najljepše vam zahvaljujem što ste našli vremena i u ovoj izbornoj ve?eri. Bit ?e još prilike u uklju?enjima iz stožera. Hvala.

Boris Mikši? (predsjedni?ki kandidat): Puno vam hvala.