Novosti

Naslov:

24 sata

Izvor:

Nova TV

Datum:

04/01/2005

Nova TV, 02.01.2005., 18:45 h
Emisija: 24 sata
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 2 minute i 15 sekundi


Novinarka (Mirjana Hrga): De?ko sa Trešnjevke i ?ovjek koji je ostvario ameri?ki san. Jedini od svih kandidata u ovoj izbornoj utrci bilježio je zamjetan rast popularnosti iz tjedna u tjedan. Sa po?etnih dva posto, na pet pa sedam, da bi danas, prema neslužbenim rezultatima GFK, osvojio ?ak 19,1 posto glasova. Idemo vidjeti kakva je atmosfera u njegovom stožeru.

Novinarka: Dobra ve?er iz izbornom stožera Borisa Mikši?a. Kao što vidite i ?ujete, ovdje je iznimno vesela atmosfera. Ovaj stožer postao je premaleni za sve one koji bi ve?eras željeli biti ovdje. Sa mnom je ve?eras i šef stožera Borisa Mikši?a, Žarko Dela?. Možete li nam re?i da li ste uop?e o?ekivali ovakve rezultate?

Žarko Dela? (šef izbornog stožera Borisa Mikši?a): Pa, moram biti iskren. Mi smo o?ekivali, zapravo, to je plod dugogodišnjeg rada, zapravo dvogodišnjeg rada. Mi smo po?eli sa parlamentarnim izborima se pripremati za ovaj dan, ali nismo bili zadovoljni, zapravo, izvješ?ivanjem i pra?enjem našeg rada na terenu, ali ipak, na kraju, mislim da ?e ipak javnosti biti zadovoljna i da ?e biti pravilno izvještena da smo mi tu ipak negdje i da se borimo za prvu poziciju.

Novinarka: Kao voditelj stožera ?ini se da ste odradili dobar posao jer razultati su ovdje. Pred vama je drugi krug, neka iznena?enja?

Žarko Dela? (šef izbornog stožera Borisa Mikši?a): Pa, mi smo od po?etka vjerovali u drugi krug samo nismo o?ekivali, nismo znali da li ?e to biti iz HNS-a ili iz HDZ-a. Zna?i, predsjedni?ki kandidat HDZ-a Jadranka Kosor ili predsjedni?ki kandidat HNS-a Stipe Mesi?. Zapravo, nama je svejedno tko ?e biti s nama u drugom krugu jer ?im mi u?emo u drugi krug smatramo da su nam šanse daleko ve?e.

Novinarka: Evo, ovo je bilo sve iz stožera Borisa Mikši?a za sada.