Novosti

Naslov:

24 sata

Izvor:

Nova TV

Datum:

04/01/2005

Nova TV, 02.01.2005., 18:45 h
Emisija: 24 sata
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 2 minute i 10 sekundi


Novinar (Petar Vlahov): Evo, sa nama je glasnogovornik HDZ-a gospodin Ratko Ma?ek. Evo, kako komentirate prve rezultate po kojima Jadranka Kosor stoji ispod Borisa Mikši?a nekih jedan do dva posto?

Ratko Ma?ek (glasnogovornik HDZ-a): Dobra ve?er vama i svim gledateljima Nove TV. Ono što je važno re?i u ovom trenutku da su ovo, naravno, rezultati napravljeni na terenu, oni ni u kojem slu?aju nisu službeni. Ne?emo davati, naravno, nikakve komentare dok oni ne postanu službeni. Nakon toga ?emo se mo?i odrediti prema njima.

Novinar (Petar Vlahov): Vi ra?unate još na jedanaestu izbornu jedinicu gdje ima sto tisu?a bira?a?

Ratko Ma?ek (glasnogovornik HDZ-a): Da, apsolutno puno više od sto tisu?a bira?a, ali u svakom slu?aju ?ekamo da rezultati do?u ovdje do našeg središta, do naše središnjice, do našeg stožera i onda, nakon toga, ?emo se prema njima odrediti.

Novinar (Petar Vlahov): Dobro, ali kako komentirate, ?injenica je da je izašlo manje bira?a nego prije ?etiri godine, a posebno Šibensko-kninska županija samo 30 posto ili Vukovarsko-srijemska 35 posto,a to su poznate županije gdje je HDZ, zapravo, dobivao najviše glasova i na predsjedni?kim i na parlamentarnim izborima?

Ratko Ma?ek (glasnogovornik HDZ-a): Da. Gledajte, o ?emu se, u stvari, ovdje radi. Ustavni rokovi su bili takvi kakvi su bili, vrijeme izbora je moralo je, nažalost, biti na ovaj dan. Vi znate da se tražio najbolji, najpovoljniji datum održavanja izbora. Željelo se da to bude neradni dan, dakle nedjelja, da se ne bi ugrozilo...

Novinar (Petar Vlahov): Ho?ete re?i da Varaždinci nisu slavili Novu godinu, a Šiben?ani i Vukovarci jesu pa nisu izišli na izbore?

Ratko Ma?ek (glasnogovornik HDZ-a): U svakom slu?aju, u Varaždinu je, tako?er, mali odaziv bira?a, pedesetak posto. U cijeloj Hrvatskoj je iznimno nizak. Ja sam uvjeren da ovo možda nisu kona?ni rezultati. Uglavnom su Exit poolovi raspolagali sa podacima do 16 sati. Dakle, sa onim podacima koji su u koliziji sa onim podacima koje je objavilo državno izborno povjerenstvo. Dakle, da je onda izašlo samo 40 posto bira?a.

Novinar (Petar Vlahov): Dakle, vi i dalje stojite pri tome da je drugi krug izvjestan?

Ratko Ma?ek (glasnogovornik HDZ-a): Apsolutno.

Novinar (Petar Vlahov): Dobro. Još na kraju, kada možemo o?ekivati premijera Sanadera. Možda su novinari o?ekivali da ?e ovdje ve? u 19 sati dužnosnici HDZ-a na ?elu sa premijerom, zajedno sa kandidatkinjom Jadrankom Kosor ?ekati rezultate? Kada stižu?

Ratko Ma?ek (glasnogovornik HDZ-a): Evo, vrlo skoro dolazi naša predsjedni?ka kandidatkinja, a pridružit ?e nam se i cijelo vodstvo stranke, cijelo nacionalno vije?e stranke koje ?ini, dakle, predsjedništvo i svi županijski predsjednici i predsjednici naše koordinacije iz inozemstva.

Novinar (Petar Vlahov): Gospodine Ma?ek, zahvaljujem na ovom razgovoru.