Novosti

Naslov:

24 sata

Izvor:

Nova TV

Datum:

04/01/2005

Nova TV, 02.01.2005., 18:45 h
Emisija: 24 sata
Prilog: Boris Mikši?
Trajanje: 1 minuta i 25 sekundi


Novinar (Saša Kopljar): U studiju Nove TV pozdravljam sljede?eg gosta. Sa nama je doktor An?elko Milardovi?. Dobra ve?er i dobro došli u našu posebnu emisiju posve?enu predsjedni?kim izborima.

Dr.sc. An?elko Milardovi? (politolog): Hvala i dobra ve?er.

Novinar (Saša Koipljar): Za po?etak ?u vas zamoliti za jednu vrlo kratku usporedbu sa prethodnim predsjedni?kim izborima. Velika je razlika, ?ini mi se, ona prva, najuo?ljivija, u odazivu bira?a.

Dr.sc. An?elko Milardovi? (politolog): Je, to?no je, velika je razlika, 2000. godine je izašlo negdje za 14 posto više glasa?a do 16 sati. Uzrok tome može biti i prosvjedno glasovanje 2000. godine, odnosno promjena sustava, odnosno volja gra?ana da biraju jednu drugu politi?ku opciju.

Novinar (Saša Kopljar): Dobro. Predlažem da sad pogledamo listu svih predsjedni?kih kandidata, rezultate, pa da ih prokomentiramo. Naš prethodni gost, gospodin Mikši?, name?e se kao najve?e iznena?enje ovih izbora. Kada pogledate ove rezultate, vidite li možda još neko iznena?enje?

Dr.sc. An?elko Milardovi? (politolog): Na temelju ovih rezultata doista se može govoriti da je gospodin Mikši? najve?e iznena?enje i da je on zastupnik, da tako kažem, tre?e politi?ke opcije, dakle, opcije koja bi mogla okarakterizirati kao opcija inicijative, opcija ambicije, opcija financiranja vlastite ambicije vlastitim sredstvima, te opcija koja se temelji na poduzetni?kome duhu, kojega poduzetni?koga duha treba biti i u politici, jer se po teorijama, recimo, globalizacije, država treba voditi kao da je rije? o kompaniji.